Rolowania: JP225.std, BRACOMP.std, OILWTI.std,USINDEX, USINDEX.std, SOYBEAN, SOYBEAN.std 07-06-2019 09:13

07-06-2019 09:13
11 czerwca 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów JP225.std, BRACOMP.std, OILWTI.std. 13 czerwca 2019 r. dla instrumentów USINDEX, USINDEX.std, SOYBEAN, SOYBEAN.std
Rolowania: JP225.std, BRACOMP.std, OILWTI.std,USINDEX, USINDEX.std, SOYBEAN, SOYBEAN.std

11 czerwca 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów JP225.std, BRACOMP.std, OILWTI.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • JP225.std dla pozycji długiej 10 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.
  • BRACOMP.std dla pozycji długiej -1029 pkt. dla pozycji krótkiej 929 pkt.
  • OILWTI.std dla pozycji długiej -16.5 pkt. dla pozycji krótkiej 11.5 pkt.

 

13 czerwca 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów USINDEX, USINDEX.std, SOYBEAN, SOYBEAN.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • USDINDEX dla pozycji długiej 50.7 pkt. dla pozycji krótkiej -53.7 pkt.
  • USINDEX.std dla pozycji długiej 50.7 pkt. dla pozycji krótkiej -53.7 pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej -270 pkt. dla pozycji krótkiej 260 pkt.
  • SOYBEAN.std dla pozycji długiej -270 pkt. dla pozycji krótkiej 260 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.