Rolowania instrumentów HEATINGOIL, GASOLINE, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, OATS oraz ORANGE

22-04-2016 08:47
Szanowni Klienci, 25 kwietnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów HEATINGOIL, GASOLINE, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, OATS oraz ORANGE.
Rolowania instrumentów HEATINGOIL, GASOLINE, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, OATS oraz ORANGE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • HEATINGOIL dla pozycji długiej -75 pkt. dla pozycji krótkiej +75 pkt.
  • GASOLINE dla pozycji długiej -165 pkt. dla pozycji krótkiej +165 pkt.
  • WHEAT dla pozycji długiej -77 pkt. dla pozycji krótkiej +77 pkt.
  • CORN dla pozycji długiej -53 pkt. dla pozycji krótkiej +53 pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej -90 pkt. dla pozycji krótkiej +90 pkt.
  • RICE dla pozycji długiej -26 pkt. dla pozycji krótkiej +26 pkt.
  • OATS dla pozycji długiej -105 pkt. dla pozycji krótkiej +105 pkt.
  • ORANGE dla pozycji długiej -135 pkt. dla pozycji krótkiej +135 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.