Rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu 30-04-2020 23:07

30-04-2020 23:07
Rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

TMS Trader

Rolowania

 • Brak

Dywidendy

06.05.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie INTEL. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • INTEL dla pozycji długiej 23.1 pkt. dla pozycji krótkiej -33 pkt.

07.05.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumtach ALLIANZ, PFIZER, WALMART, IBM, STBUCKS. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • ALLIANZ dla pozycji długiej 7068 pkt. dla pozycji krótkiej -9600 pkt.
 • PFIZER dla pozycji długiej 26.6 pkt. dla pozycji krótkiej -38 pkt.
 • WALMART dla pozycji długiej 37.8 pkt. dla pozycji krótkiej -54 pkt.
 • IBM dla pozycji długiej 114.1 pkt. dla pozycji krótkiej -163 pkt.
 • STBUCKS dla pozycji długiej 28.7 pkt. dla pozycji krótkiej -41 pkt.

08.05.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie COMMERZBANK.; APPLE W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • COMMERZBANK dla pozycji długiej 110.4 pkt. dla pozycji krótkiej -150 pkt.
 • APPLE dla pozycji długiej 57,4  pkt. dla pozycji krótkiej -82 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

Splity / Resplity

 • Brak

Święta

 • 08.05.2020 – GB100.std, CFD oparte o akcje brytyjskie – brak handlu

TMS Connect

Rolowania

 • Brak

Dywidendy

06.05.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie INTEL. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • INTEL dla pozycji długiej 23.1 pkt. dla pozycji krótkiej -33 pkt.

07.05.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumtach ALLIANZ, PFIZER, WALMART, IBM, STBUCKS. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • ALLIANZ dla pozycji długiej 7068 pkt. dla pozycji krótkiej -9600 pkt.
 • PFIZER dla pozycji długiej 26.6 pkt. dla pozycji krótkiej -38 pkt.
 • WALMART dla pozycji długiej 37.8 pkt. dla pozycji krótkiej -54 pkt.
 • IBM dla pozycji długiej 114.1 pkt. dla pozycji krótkiej -163 pkt.
 • STBUCKS dla pozycji długiej 28.7 pkt. dla pozycji krótkiej -41 pkt.

08.05.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie COMMERZBANK; APPLE W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • COMMERZBANK dla pozycji długiej 110.4 pkt. dla pozycji krótkiej -150 pkt.
 • APPLE dla pozycji długiej 57,4 pkt. dla pozycji krótkiej -82 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

Splity / Resplity

 • Brak

Święta

 • 08.05.2020 – GB100.pro, CFD oparte o akcje brytyjskie – brak handlu

TMS Markets

Rolowania

 • Brak

Święta

 • 04-06.05.2020 – JP.225 – brak handlu
 • 08.05.2020 – UK.100 – brak handlu