Rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu 05-03-2020 23:24

05-03-2020 23:24
Rolowania i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

TMS Trader

 

Rolowania

 

10 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu JP225.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • JP225.std dla pozycji długiej 110 pkt. dla pozycji krótkiej -140 pkt.

12 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu USINDEX.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • USINDEX.std dla pozycji długiej 19.1 pkt. dla pozycji krótkiej -22.1 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

Dywidendy

 

10 marca 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie HP. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • HP dla pozycji długiej 8.4 pkt. dla pozycji krótkiej -12 pkt.

13 marca 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AIG, COCACOLA. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AIG dla pozycji długiej 22.4 pkt. dla pozycji krótkiej -32 pkt.
 • COCACOLA dla pozycji długiej 28.7 pkt. dla pozycji krótkiej -41 pkt

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.


TMS Connect

 

Rolowania

 

10 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu JP225.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • JP225.pro dla pozycji długiej 122.5 pkt. dla pozycji krótkiej -127.5 pkt.

12 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu USINDEX.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • USINDEX.pro dla pozycji długiej 20.1 pkt. dla pozycji krótkiej -21.1 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

Dywidendy

 

10 marca 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie HP. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • HP dla pozycji długiej 8.4 pkt. dla pozycji krótkiej -12 pkt.

13 marca 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AIG, COCACOLA. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AIG dla pozycji długiej 22.4 pkt. dla pozycji krótkiej -32 pkt.
 • COCACOLA dla pozycji długiej 28.7 pkt. dla pozycji krótkiej -41 pkt

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.


TMS Markets

 

Rolowania

 

10 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: JP.225, KOSP.200. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • JP.225 dla pozycji długiej 180 pkt. dla pozycji krótkiej -180 pkt.
 • KOSP.200 dla pozycji długiej -2 pkt. dla pozycji krótkiej 2 pkt.

12 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu US.VIX. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • US.VIX dla pozycji długiej 280 pkt. dla pozycji krótkiej -280 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.