Rolowania: HEATINGOIL, NATGAS, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.

14-10-2016 10:01
20 października 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów HEATINGOIL, NATGAS, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.
Rolowania: HEATINGOIL, NATGAS, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

-           HEATINGOIL dla pozycji długiej -201 pkt. dla pozycji krótkiej +161 pkt.,

-           NATGAS dla pozycji długiej -202 pkt. dla pozycji krótkiej +182 pkt.,

-           FR40 dla pozycji długiej +67,5 pkt. dla pozycji krótkiej -92,5 pkt.,

-           NL25 dla pozycji długiej +195 pkt. dla pozycji krótkiej -215 pkt.,

-           ES35 dla pozycji długiej +47,8 pkt. dla pozycji krótkiej -57,8 pkt.,

-           SE30 dla pozycji długiej +347 pkt. dla pozycji krótkiej -447 pkt.,

-           NO25 dla pozycji długiej -91 pkt. dla pozycji krótkiej -9 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader.