Rolowania: FRA40 oraz ESP35.

14-11-2016 11:25
17 listopada 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów FRA40 oraz ESP35.
Rolowania: FRA40 oraz ESP35.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- FRA40 dla pozycji długiej +42,5 pkt. dla pozycji krótkiej -67,5 pkt.

- ESP35 dla pozycji długiej +7 pkt. dla pozycji krótkiej -17 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanych instrumentach blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Connect.