Rolowania: FR40.std, NL25.std, ES35, ES35.std, OILWTI.std, NATGAS; NATGAS.std 10-05-2019 09:39

10-05-2019 09:39
14 maja 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów FR40.std, NL25.std, ES35, ES35.std, OILWTI.std. 16 maja 2019 r. dla instrumentów NATGAS; NATGAS.std
Rolowania: FR40.std, NL25.std, ES35, ES35.std, OILWTI.std, NATGAS; NATGAS.std

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             FR40.std dla pozycji długiej 632,5 pkt. dla pozycji krótkiej -657,5 pkt.

•             NL25.std dla pozycji długiej 80 pkt. dla pozycji krótkiej -100 pkt.

•             ES35 dla pozycji długiej 40,3 pkt. dla pozycji krótkiej -48,3 pkt.

•             ES35.std dla pozycji długiej 40,3 pkt. dla pozycji krótkiej -48.3 pkt.

•             OILWTI.std dla pozycji długiej -13,5 pkt. dla pozycji krótkiej 8,5 pkt.

 

 

16   maja  2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów  NATGAS; NATGAS.std  W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             NATGAS dla pozycji długiej -41 pkt. dla pozycji krótkiej 31 pkt.

•             NATGAS.std  dla pozycji długiej -41 pkt. dla pozycji krótkiej 31 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl

Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.