Rolowania: FR40.pro, NL25.pro, ESP35, ES35.pro, OILWTI.pro, NATGAS.pro 10-05-2019 09:34

10-05-2019 09:34
14 maja 2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów FR40.pro, NL25.pro, ESP35, ES35.pro, OILWTI.pro. 16 maja 2019 r. dla instrumentu NATGAS.pro.
Rolowania: FR40.pro, NL25.pro, ESP35, ES35.pro, OILWTI.pro, NATGAS.pro

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             FR40.pro dla pozycji długiej 632,5 pkt. dla pozycji krótkiej -657,5 pkt.

•             NL25.pro dla pozycji długiej 80 pkt. dla pozycji krótkiej -100 pkt.

•             ESP35 dla pozycji długiej 418 pkt. dla pozycji krótkiej -468 pkt.

•             ES35.pro dla pozycji długiej 41,8 pkt. dla pozycji krótkiej -46,8 pkt.

•             OILWTI.pro dla pozycji długiej -11,5 pkt. dla pozycji krótkiej 10,5 pkt.

 

16   maja  2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu NATGAS.pro.  W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             NATGAS.pro  dla pozycji długiej -36,5 pkt. dla pozycji krótkiej 35,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl

Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.