Rolowania, dywidendy w następnym tygodniu 13-03-2020 05:15

13-03-2020 05:15
TMS Prime & TMS Connect
Rolowania, dywidendy w następnym tygodniu

TMS Trader

Rolowania

17 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: AU200.std, OILWTI.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

AU200.std dla pozycji długiej 29 pkt. dla pozycji krótkiej -33 pkt.
OILWTI.std dla pozycji długiej -50,5 pkt. dla pozycji krótkiej 45,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

18 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: US30.std, US100.std, US500.std, US2000.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

US100.std dla pozycji długiej 130 pkt. dla pozycji krótkiej -140 pkt.
US30.std dla pozycji długiej 139 pkt. dla pozycji krótkiej -143 pkt.
US500.std dla pozycji długiej 127 pkt. dla pozycji krótkiej -133 pkt.
US2000.std dla pozycji długiej 41pkt. dla pozycji krótkiej -47 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

19 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: DE30.std, DE30, GB100.std, CH20.std, PL20.std, IT40.std, FR40.std, NL25.std, ES35.std, NATGAS.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

FR40.std dla pozycji długiej 112,5 pkt. dla pozycji krótkiej -137,5 pkt.
NL25.std dla pozycji długiej 150 pkt. dla pozycji krótkiej -170 pkt.
DE30.std dla pozycji długiej 32,5 pkt. dla pozycji krótkiej -47,5 pkt.
DE30 dla pozycji długiej 32,5 pkt. dla pozycji krótkiej -47,5 pkt.
ES35.std dla pozycji długiej 53,8pkt. dla pozycji krótkiej -61 pkt.
PL20.std dla pozycji długiej 32,5 pkt. dla pozycji krótkiej -47,5 pkt.
NATGAS.std dla pozycji długiej -49 pkt. dla pozycji krótkiej 39 pkt.
CH20.std dla pozycji długiej 197 pkt. dla pozycji krótkiej -201 pkt.
IT40.std dla pozycji długiej 577 pkt. dla pozycji krótkiej -587 pkt.
GB100.std dla pozycji długiej 865 pkt. dla pozycji krótkiej -885 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

 

Dywidendy

19 marca 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie WALMART. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

WALMART dla pozycji długiej 37,8 pkt. dla pozycji krótkiej -54 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

20 marca 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie PM. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

PM dla pozycji długiej 81,9 pkt. dla pozycji krótkiej -117 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

 

 

TMS Connect

Rolowania

17 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: AU200.pro, OILWTI.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

AU200.pro dla pozycji długiej 29 pkt. dla pozycji krótkiej -33 pkt.
OILWTI.pro dla pozycji długiej -48,5 pkt. dla pozycji krótkiej 47,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

18 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: US30.pro, DJ30, US100.pro, NAS100, US500.pro, SPX500, US2000.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

US30.pro dla pozycji długiej 139 pkt. dla pozycji krótkiej -143 pkt.
DJ30 dla pozycji długiej 139 pkt. dla pozycji krótkiej -143 pkt.
SPX500 dla pozycji długiej 105 pkt. dla pozycji krótkiej -155 pkt.
US500.pro dla pozycji długiej 127 pkt. dla pozycji krótkiej -133 pkt.
NAS100 dla pozycji długiej 10,5 pkt. dla pozycji krótkiej -16,5 pkt.
US100.pro dla pozycji długiej 130 pkt. dla pozycji krótkiej -140 pkt.
US2000.pro dla pozycji długiej 41 pkt. dla pozycji krótkiej -47 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

19 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: DE30.pro, GER30, GB100.pro, CH20.pro, PL20.pro, W20x10, IT40.pro, FR40.pro, NL25.pro, ES35.pro, ESP35, NATGAS.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

FR40.pro dla pozycji długiej 112,5 pkt. dla pozycji krótkiej -137,5 pkt.
NL25.pro dla pozycji długiej 150 pkt. dla pozycji krótkiej -170 pkt.
DE30.pro dla pozycji długiej 32,5 pkt. dla pozycji krótkiej -47,5 pkt.
GER30 dla pozycji długiej -3,5 pkt. dla pozycji krótkiej -11,5 pkt.
ES35.pro dla pozycji długiej 53,8 pkt. dla pozycji krótkiej -61,8 pkt.
ESP35 dla pozycji długiej 538pkt. dla pozycji krótkiej -618 pkt.
PL20.pro dla pozycji długiej 32,5 pkt. dla pozycji krótkiej -47,5 pkt.
W20x10 dla pozycji długiej 3,5 pkt. dla pozycji krótkiej -4,5 pkt.
NATGAS.pro dla pozycji długiej -45 pkt. dla pozycji krótkiej 43 pkt.
CH20.pro dla pozycji długiej 197 pkt. dla pozycji krótkiej -201 pkt.
IT40.pro dla pozycji długiej 577 pkt. dla pozycji krótkiej -587 pkt.
GB100.pro dla pozycji długiej 870 pkt. dla pozycji krótkiej -880 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

Dywidendy

19 marca 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie WALMART. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

WALMART dla pozycji długiej 37,8 pkt. dla pozycji krótkiej -54 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

20 marca 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie PM. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

PM dla pozycji długiej 81,9 pkt. dla pozycji krótkiej -117 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.