Rolowania, dywidendy oraz święta w nadchodzącym tygodniu 03-04-2020 02:33

03-04-2020 02:33
Rolowania, dywidendy oraz święta w nadchodzącym tygodniu

Rolowania

6 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: CATTLE.std, CATTLE.pro, LEANHOG.std, LEANHOG.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • CATTLE.std dla pozycji długiej 969 pkt. dla pozycji krótkiej -981 pkt.
 • CATTLE.pro dla pozycji długiej 972 pkt. dla pozycji krótkiej -978 pkt.
 • LEANHOG.std dla pozycji długiej -820 pkt. dla pozycji krótkiej 805 pkt.
 • LEANHOG.pro dla pozycji długiej -814.5 pkt. dla pozycji krótkiej 810.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

7 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: COCOA.std, COCOA.pro, COFFEE.std, COFFEE.pro, COTTON.std, COTTON.pro, SUGAR.std, SUGAR.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • COCOA.std dla pozycji długiej 4.5 pkt. dla pozycji krótkiej -9.5 pkt.
 • COCOA.pro dla pozycji długiej 6 pkt. dla pozycji krótkiej -8 pkt.
 • COFFEE.std dla pozycji długiej -142.5 pkt. dla pozycji krótkiej 127.5 pkt.
 • COFFEE.pro dla pozycji długiej -140 pkt. dla pozycji krótkiej 130 pkt.
 • COTTON.std dla pozycji długiej 18 pkt. dla pozycji krótkiej -28 pkt.
 • COTTON.pro dla pozycji długiej 18 pkt. dla pozycji krótkiej -28 pkt.
 • SUGAR.std dla pozycji długiej -5 pkt. dla pozycji krótkiej 1 pkt.
 • SUGAR.pro dla pozycji długiej -4 pkt. dla pozycji krótkiej 2 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

7 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach BBVA. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • BBVA dla pozycji długiej 129.6 pkt. dla pozycji krótkiej -160 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

8 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach AT&T. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AT&T dla pozycji długiej 36.4 pkt. dla pozycji krótkiej -52 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

9 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach CAIXABANK. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • CAIXABANK dla pozycji długiej 56.7 pkt. dla pozycji krótkiej -70 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

Święta

09.04.2020 CZWARTEK

 • AU200.pro, AU200.std – handel do 16:00

10.04.2020 PIĄTEK

 • ETF-y oraz wszystkie CFD bazujące na akcjach – brak handlu
 • XAUUSD.stp, XAGUSD.stp, SILVER.pro, SILVER.std, GOLD.pro, GOLD.std - brak handlu
 • GER30, ESP35, W20x10, SUI20, DJ30, NAS100, SPX500, DE30.pro, DE30.std, FR40.pro, FR40.std, GB100.pro, GB100.std, CH20.pro, CH20.std, EU50.pro, EU50.std, PL20.pro, PL20.std, NL25.pro, NL25.std, ES35.pro, ES35.std, IT40.pro, IT40.std, US30 pro, US30.std, JP225.pro, JP225.std, US100.pro, US100.std, US500.pro, US500.std, US2000.pro, US2000.std, AU200.pro, AU200.std, USINDEX.pro, USINDEX.std, BRACOMP.pro, BRACOMP.std – brak handlu
 • SUGAR.pro, SUGAR.std, COFFEE.pro, COFFEE.std, COTTON.pro, COTTON.std, COCOA.pro, COCOA.std, WHEAT.pro, WHEAT.std, SOYBEAN.pro, SOYBEAN.std, COPPER.pro, COPPER.std, PALLAD.pro, PALLAD.std, PLATIN.pro, PLATIN.std, CATTLE.pro, CATTLE.std, LEANHOG.pro, LEANHOG.std, OATS.pro, OATS.std – brak handlu
 • OILBRNT.pro, OILBRNT.std, OILWTI.pro, OILWTI.std, NATGAS.pro, NATGAS.std, GASOLIN.pro, GASOLIN.std, HOIL.pro, HOIL.std – brak handlu
 • BITCOIN – brak handlu

13.04.2020 PONIEDZIAŁEK

 • CFD bazujące na akcjach hiszpańskich, niemieckich, brytyjskich oraz polskich – brak handlu
 • DE30.pro, DE30.std, GER30, FR40.pro, FR40.std, GB100.pro, GB100.std, CH20.pro, CH20.std, EU50.pro, EU50.std, PL20.pro, PL20.std, W20x10, NL25.pro, NL25.std, ES35.pro, ES35.std, ESP35, IT40.pro, IT40.std, AU200.pro, AU200.std, COPPER.pro, COPPER.std – brak handlu
 • COFFEE.pro, COFFEE.std, SUGAR.pro, SUGAR.std, COCOA.pro, COCOA.std – handel od 13:30