Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu 09-10-2020 04:32

09-10-2020 04:32
Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu

TMS Trader

Rolowania

13.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BRACOMP.std W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • BRACOMP.std dla pozycji długiej -477.0 pkt. dla pozycji krótkiej 277.0 pkt.
 • 15.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OILWTI.std, NL25.std W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • OILWTI.std dla pozycji długiej -33.0 pkt. dla pozycji krótkiej 23.0 pkt.
 • NL25.std dla pozycji długiej 323.0 pkt. dla pozycji krótkiej -373.0 pkt.
 • Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swap

  Dywidendy

  14.10.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std, CYFRPLST. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 0.118 pkt., dla pozycji krótkiej -0.1686 pkt.
 • CYFRPLST dla pozycji długiej 5265.0 pkt., dla pozycji krótkiej -6500.0 pkt.
 • 15.10.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: TESCO. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • TESCO dla pozycji długiej 272.0 pkt., dla pozycji krótkiej -320.0 pkt.
 • Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl.

  Święta

 • 12.10.2020 - brak handlu na instrumentach: BRACOMP.std

  TMS Connect

  Rolowania

  13.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BRACOMP.pro W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • BRACOMP.pro dla pozycji długiej -384.5 pkt. dla pozycji krótkiej 369.5 pkt.
 • 15.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OILWTI.pro, NL25.pro W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • OILWTI.pro dla pozycji długiej -29.5 pkt. dla pozycji krótkiej 26.5 pkt.
 • NL25.pro dla pozycji długiej 343.0 pkt. dla pozycji krótkiej -353.0 pkt.
 • Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swap

  Dywidendy

  14.10.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro, CYFRPLST. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.118 pkt., dla pozycji krótkiej -0.1686 pkt.
 • CYFRPLST dla pozycji długiej 5265.0 pkt., dla pozycji krótkiej -6500.0 pkt.
 • 15.10.2020 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: TESCO. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • TESCO dla pozycji długiej 272.0 pkt., dla pozycji krótkiej -320.0 pkt.
 • Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl.

  Święta

 • 12.10.2020 - brak handlu na instrumentach: BRACOMP.pro

  TMS Markets

  Rolowania

  15.10.2020 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: US.VIX, OIL.WTI, NL.25 W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • US.VIX dla pozycji długiej -230.0 pkt. dla pozycji krótkiej 230.0 pkt.
 • OIL.WTI dla pozycji długiej -28.0 pkt. dla pozycji krótkiej 28.0 pkt.
 • NL.25 dla pozycji długiej 348.0 pkt. dla pozycji krótkiej -348.0 pkt.
 • Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swap