Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu 17-09-2021 00:05

17-09-2021 00:05
Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu

TMS Trader

Rolowania

20.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: PLATIN.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • PLATIN.std dla pozycji długiej -73 pkt., dla pozycji krótkiej -27 pkt.
 • 21.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OILBRNT.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • OILBRNT.std dla pozycji długiej 64 pkt., dla pozycji krótkiej -74 pkt.
 • 23.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN, GASOLIN.std, HOIL.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • BITCOIN dla pozycji długiej -17000 pkt., dla pozycji krótkiej 17000 pkt.
 • GASOLIN.std dla pozycji długiej 513 pkt., dla pozycji krótkiej -573 pkt.
 • HOIL.std dla pozycji długiej -80 pkt., dla pozycji krótkiej -120 pkt.
 • Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

  Dywidendy

  20.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: EU50.std, FR40.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • EU50.std dla pozycji długiej 1.46 pkt., dla pozycji krótkiej -1.46 pkt.
 • FR40.std dla pozycji długiej 1.19 pkt., dla pozycji krótkiej -1.19 pkt.
 • 21.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: EU50.std, FR40.std, AU200.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • EU50.std dla pozycji długiej 2.34 pkt., dla pozycji krótkiej -2.34 pkt.
 • FR40.std dla pozycji długiej 72.2 pkt., dla pozycji krótkiej -72.2 pkt.
 • AU200.std dla pozycji długiej 0.34 pkt., dla pozycji krótkiej -0.34 pkt.
 • 22.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 0.1 pkt., dla pozycji krótkiej -0.1 pkt.
 • 23.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 0.62 pkt., dla pozycji krótkiej -0.62 pkt.
 • 24.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: GE, AU200.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • GE dla pozycji długiej 8 pkt., dla pozycji krótkiej -8 pkt.
 • AU200.std dla pozycji długiej 0.44 pkt., dla pozycji krótkiej -0.44 pkt.
 • Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

  Splity

 • Brak
 • Święta

 • Brak
 • TMS Connect

  Rolowania

  20.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: PLATIN.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • PLATIN.pro dla pozycji długiej -24.5 pkt., dla pozycji krótkiej 21.5 pkt.
 • 21.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OILBRNT.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • OILBRNT.pro dla pozycji długiej 68 pkt., dla pozycji krótkiej -70 pkt.
 • 23.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN, GASOLIN.pro, HOIL.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • BITCOIN dla pozycji długiej -17000 pkt., dla pozycji krótkiej 17000 pkt.
 • GASOLIN.pro dla pozycji długiej 540.5 pkt., dla pozycji krótkiej -545.5 pkt.
 • HOIL.pro dla pozycji długiej 18.5 pkt., dla pozycji krótkiej -21.5 pkt.
 • Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

  Dywidendy

  20.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: EU50.pro, FR40.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • EU50.pro dla pozycji długiej 1.46 pkt., dla pozycji krótkiej -1.46 pkt.
 • FR40.pro dla pozycji długiej 1.19 pkt., dla pozycji krótkiej -1.19 pkt.
 • 21.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: EU50.pro, FR40.pro, AU200.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • EU50.pro dla pozycji długiej 2.34 pkt., dla pozycji krótkiej -2.34 pkt.
 • FR40.pro dla pozycji długiej 72.2 pkt., dla pozycji krótkiej -72.2 pkt.
 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.34 pkt., dla pozycji krótkiej -0.34 pkt.
 • 22.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.1 pkt., dla pozycji krótkiej -0.1 pkt.
 • 23.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.62 pkt., dla pozycji krótkiej -0.62 pkt.
 • 24.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: GE, AU200.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • GE dla pozycji długiej 8 pkt., dla pozycji krótkiej -8 pkt.
 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.44 pkt., dla pozycji krótkiej -0.44 pkt.
 • Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

  Splity

 • Brak
 • Święta

 • Brak
 • TMS Markets

  Rolowania

  21.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OIL.BRENT. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • OIL.BRENT dla pozycji długiej 69 pkt., dla pozycji krótkiej -69 pkt.
 • Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

  Dywidendy

  20.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: FR.40. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • FR.40 dla pozycji długiej 1.19 pkt., dla pozycji krótkiej -1.19 pkt.
 • 21.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: FR.40. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • FR.40 dla pozycji długiej 72.2 pkt., dla pozycji krótkiej -72.2 pkt.
 • Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

  Święta

 • Brak
 •