Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu 01-04-2021 21:49

01-04-2021 21:49
Rolowania, dywidendy i święta w nadchodzącym tygodniu

TMS Trader

Rolowania

05.04.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: LEANHOG.std, CATTLE.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • LEANHOG.std dla pozycji długiej -435 pkt., dla pozycji krótkiej 400 pkt.
 • CATTLE.std dla pozycji długiej -262.5 pkt., dla pozycji krótkiej 242.5 pkt.

08.04.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: SUGAR.std, COFFEE.std, COTTON.std, COCOA.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • SUGAR.std dla pozycji długiej -11 pkt., dla pozycji krótkiej -9 pkt.
 • COFFEE.std dla pozycji długiej -235 pkt., dla pozycji krótkiej 155 pkt.
 • COTTON.std dla pozycji długiej -162 pkt., dla pozycji krótkiej 102 pkt.
 • COCOA.std dla pozycji długiej -36 pkt., dla pozycji krótkiej 12 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

05.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: JPMORGAN, CISCO. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • JPMORGAN dla pozycji długiej 63 pkt., dla pozycji krótkiej -90 pkt.
 • CISCO dla pozycji długiej 25.9 pkt., dla pozycji krótkiej -37 pkt.

06.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: EU50.std, DTELEKOM, BEIERSDO. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • EU50.std dla pozycji długiej 2.65 pkt., dla pozycji krótkiej -2.65 pkt.
 • DTELEKOM dla pozycji długiej 441.75 pkt., dla pozycji krótkiej -600 pkt.
 • BEIERSDO dla pozycji długiej 515.38 pkt., dla pozycji krótkiej -700 pkt.

07.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 0.1 pkt., dla pozycji krótkiej -0.14 pkt.

08.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std, AT&T. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 0.08 pkt., dla pozycji krótkiej -0.11 pkt.
 • AT&T dla pozycji długiej 36.4 pkt., dla pozycji krótkiej -52 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

Splity

 • Brak

Święta

TMS Connect

Rolowania

05.04.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: LEANHOG.pro, CATTLE.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • LEANHOG.pro dla pozycji długiej -421 pkt., dla pozycji krótkiej 414 pkt.
 • CATTLE.pro dla pozycji długiej -255.5 pkt., dla pozycji krótkiej 249.5 pkt.

08.04.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: SUGAR.pro, COFFEE.pro, COTTON.pro, COCOA.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • SUGAR.pro dla pozycji długiej -2 pkt., dla pozycji krótkiej 0 pkt.
 • COFFEE.pro dla pozycji długiej -197 pkt., dla pozycji krótkiej 193 pkt.
 • COTTON.pro dla pozycji długiej -136.5 pkt., dla pozycji krótkiej 127.5 pkt.
 • COCOA.pro dla pozycji długiej -25 pkt., dla pozycji krótkiej 23 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

05.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: JPMORGAN, CISCO. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • JPMORGAN dla pozycji długiej 63 pkt., dla pozycji krótkiej -90 pkt.
 • CISCO dla pozycji długiej 25.9 pkt., dla pozycji krótkiej -37 pkt.

06.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: EU50.pro, DTELEKOM, BEIERSDO. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • EU50.pro dla pozycji długiej 2.65 pkt., dla pozycji krótkiej -2.65 pkt.
 • DTELEKOM dla pozycji długiej 441.75 pkt., dla pozycji krótkiej -600 pkt.
 • BEIERSDO dla pozycji długiej 515.38 pkt., dla pozycji krótkiej -700 pkt.

07.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.1 pkt., dla pozycji krótkiej -0.14 pkt.

08.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro, AT&T. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.08 pkt., dla pozycji krótkiej -0.11 pkt.
 • AT&T dla pozycji długiej 36.4 pkt., dla pozycji krótkiej -52 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

Splity

 • Brak

Święta

TMS Markets

Rolowania

08.04.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: SUGAR, COFFEE, COTTON, COCOA. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • SUGAR dla pozycji długiej -1 pkt., dla pozycji krótkiej 1 pkt.
 • COFFEE dla pozycji długiej -195 pkt., dla pozycji krótkiej 195 pkt.
 • COTTON dla pozycji długiej -132 pkt., dla pozycji krótkiej 132 pkt.
 • COCOA dla pozycji długiej -24 pkt., dla pozycji krótkiej 24 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

 • Brak

Święta