Rolowania - aktualizacja 07-04-2021 22:44

07-04-2021 22:44
Rolowania - aktualizacja

TMS Trader

Rolowania

08.04.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: COCOA.std, SUGAR.std, COFFEE.std, COTTON.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • COCOA.std dla pozycji długiej -34 pkt., dla pozycji krótkiej 10 pkt.
 • SUGAR.std dla pozycji długiej -1 pkt., dla pozycji krótkiej -19 pkt.
 • COFFEE.std dla pozycji długiej -235 pkt., dla pozycji krótkiej 155 pkt.
 • COTTON.std dla pozycji długiej -164 pkt., dla pozycji krótkiej 104 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Connect

Rolowania

08.04.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: SUGAR.pro, COFFEE.pro, COTTON.pro, COCOA.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • SUGAR.pro dla pozycji długiej 8.5 pkt., dla pozycji krótkiej -9.5 pkt.
 • COFFEE.pro dla pozycji długiej -200 pkt., dla pozycji krótkiej 190 pkt.
 • COTTON.pro dla pozycji długiej -135 pkt., dla pozycji krótkiej 133 pkt.
 • COCOA.pro dla pozycji długiej -22.5 pkt., dla pozycji krótkiej 21.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Markets

Rolowania

08.04.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: COTTON, COCOA, SUGAR, COFFEE. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • COTTON dla pozycji długiej -134 pkt., dla pozycji krótkiej 134 pkt.
 • COCOA dla pozycji długiej -22 pkt., dla pozycji krótkiej 22 pkt.
 • SUGAR dla pozycji długiej 9 pkt., dla pozycji krótkiej -9 pkt.
 • COFFEE dla pozycji długiej -195 pkt., dla pozycji krótkiej 195 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.