Rolowania - aktualizacja 10-03-2020 00:31

10-03-2020 00:31
TMS Trader & TMS Connect
Rolowania - aktualizacja

TMS Trader

10 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu JP225.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

• JP225.std dla pozycji długiej 65 pkt. dla pozycji krótkiej -95 pkt.

 

TMS Connect

10 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu JP225.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•JP225.pro dla pozycji długiej 70 pkt. dla pozycji krótkiej -90 pkt.