Rolowania - aktualizacja 13-05-2020 22:50

13-05-2020 22:50
Rolowania - aktualizacja

14 maja 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: ES.35, FR.40, NL.25, US.VIX. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • ES.35 dla pozycji długiej 38.9 pkt. dla pozycji krótkiej -38.9 pkt.
  • FR.40 dla pozycji długiej 85 pkt. dla pozycji krótkiej -85 pkt.
  • NL.25 dla pozycji długiej -5 pkt. dla pozycji krótkiej 5 pkt.
  • US.VIX dla pozycji długiej 15 pkt. dla pozycji krótkiej -15 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.