Rolowania - aktualizacja 13-05-2020 22:43

13-05-2020 22:43
Rolowania - aktualizacja

14 maja 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: ES35.std, ES35.pro, FR40.std, FR40.pro, NL25.std, NL25.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • ES35.std dla pozycji długiej 34.9 pkt. dla pozycji krótkiej -42.9 pkt.
  • ES35.pro dla pozycji długiej 36.4 pkt. dla pozycji krótkiej -41.4 pkt.
  • FR40.std dla pozycji długiej 72.5 pkt. dla pozycji krótkiej -97.5 pkt.
  • FR40.pro dla pozycji długiej 75 pkt. dla pozycji krótkiej -95 pkt.
  • NL25.std dla pozycji długiej -15 pkt. dla pozycji krótkiej -5 pkt.
  • NL25.pro dla pozycji długiej -12.5 pkt. dla pozycji krótkiej -2.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.