Jesteś w centrum świata inwestycji

Rolowania - aktualizacja 21-04-2020 00:10

21-04-2020 00:10
Rolowania - aktualizacja

21 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: NATGAS, OIL.BRENT. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • NATGAS dla pozycji długiej -121 pkt. dla pozycji krótkiej 121 pkt.
  • OIL.BRENT dla pozycji długiej -346 pkt. dla pozycji krótkiej 346 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.