Rolowania - aktualizacja 21-04-2020 00:08

21-04-2020 00:08
Rolowania - aktualizacja

21 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: GASOLIN.std, GASOLIN.pro, HOIL.std, HOIL.pro, NATGAS.std, NATGAS.pro, OILBRNT.std, OILBRNT.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • GASOLIN.std dla pozycji długiej -585 pkt. dla pozycji krótkiej 535 pkt.
  • GASOLIN.pro dla pozycji długiej -585 pkt. dla pozycji krótkiej 535 pkt.
  • HOIL.std dla pozycji długiej -350 pkt. dla pozycji krótkiej 250 pkt.
  • HOIL.pro dla pozycji długiej -323 pkt. dla pozycji krótkiej 277 pkt.
  • NATGAS.std dla pozycji długiej -126 pkt. dla pozycji krótkiej 116 pkt.
  • NATGAS.pro dla pozycji długiej -121 pkt. dla pozycji krótkiej 121 pkt.
  • OILBRNT.std dla pozycji długiej -350 pkt. dla pozycji krótkiej 342 pkt.
  • OILBRNT.pro dla pozycji długiej -350 pkt. dla pozycji krótkiej 342 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.