Rolowania - aktualizacja 14-04-2020 01:50

14-04-2020 01:50
TMS Trader & TMS Connect
Rolowania - aktualizacja

14  kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BRACOMP.pro; BRACOMP.std  W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

BRACOMP.pro  dla pozycji długiej -305 pkt. dla pozycji krótkiej  275 pkt.
BRACOMP.std   dla pozycji długiej  -340 pkt. dla pozycji krótkiej 240  pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.