Rolowania - aktualizacja 07-04-2020 05:36

07-04-2020 05:36
Rolowania - aktualizacja

TMS Trader & TMS Connect

7 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: COCOA.std, COCOA.pro, COFFEE.std, COFFEE.pro, COTTON.std, COTTON.pro, SUGAR.std, SUGAR.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• COCOA.std dla pozycji długiej 15.5  pkt. dla pozycji krótkiej -20.5 pkt.
• COCOA.pro dla pozycji długiej 17 pkt. dla pozycji krótkiej -19 pkt.
• COFFEE.std dla pozycji długiej -132.5 pkt. dla pozycji krótkiej 117.5 pkt.
• COFFEE.pro dla pozycji długiej -130 pkt. dla pozycji krótkiej 120 pkt.
• COTTON.std dla pozycji długiej -8 pkt. dla pozycji krótkiej -2 pkt.
• COTTON.pro dla pozycji długiej -4,5  pkt. dla pozycji krótkiej 1,5 pkt.
• SUGAR.std dla pozycji długiej 1 pkt. dla pozycji krótkiej -5 pkt.
• SUGAR.pro dla pozycji długiej 2,5 pkt. dla pozycji krótkiej -3,5 pkt.
Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

TMS Markets
Rolowania

7 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: COCOA, COFFEE, COTTON, SUGAR. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• COCOA dla pozycji długiej 18 pkt. dla pozycji krótkiej –18 pkt.
• COFFEE dla pozycji długiej -125 pkt. dla pozycji krótkiej 125 pkt.
• COTTON dla pozycji długiej -3 pkt. dla pozycji krótkiej 3 pkt.
• SUGAR dla pozycji długiej 3 pkt. dla pozycji krótkiej -3 pkt.
Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.