Rolowania - aktualizacja 06-04-2020 05:30

06-04-2020 05:30
Rolowania - aktualizacja

6 kwietnia 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: CATTLE.std, CATTLE.pro, LEANHOG.std, LEANHOG.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

• CATTLE.std dla pozycji długiej 741,5 pkt. dla pozycji krótkiej -753,5 pkt.
 CATTLE.pro dla pozycji długiej 742,5  pkt. dla pozycji krótkiej -752,5 pkt.
 LEANHOG.std dla pozycji długiej -817,5 pkt. dla pozycji krótkiej 802,5 pkt.
 LEANHOG.pro dla pozycji długiej -815 pkt. dla pozycji krótkiej 805 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.