Rolowania - aktualizacja 23-03-2020 01:28

23-03-2020 01:28
Rolowania - aktualizacja

23 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: PLATIN.std, PLATIN.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • PLATIN.std dla pozycji długiej -17 pkt. dla pozycji krótkiej -4 pkt.
  • PLATIN.pro dla pozycji długiej -13 pkt. dla pozycji krótkiej 1 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.