Rolowania - aktualizacja 22-09-2022 17:27

22-09-2022 17:27
Rolowania - aktualizacja

22.09.2022

OIL.BRENT: 95 pkt. dla pozycji długiej, -95 pkt. dla pozycji krótkiej

OILBRNT.pro: 94 pkt. dla pozycji długiej, -96 pkt. dla pozycji krótkiej

OILBRNT.std: 90 pkt. dla pozycji długiej, -100 pkt. dla pozycji krótkiej