Rolowania - aktualizacja 19-09-2022 17:17

19-09-2022 17:17

Na wymienionych niżej Instrumentach Finansowych nastąpi zmiana kontraktu bazowego. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

19.09.2022

PLATIN.pro: 55.5 pkt. dla pozycji długiej, -58.5 pkt. dla pozycji krótkiej

PLATIN.std: 7 pkt. dla pozycji długiej, -107 pkt. dla pozycji krótkiej

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu w na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.