Rolowania - aktualizacja 18-03-2020 03:14

18-03-2020 03:14
Rolowania - aktualizacja

TMS Trader
Rolowania

18 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: US30.std, US100.std, US500.std, US2000.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• US100.std dla pozycji długiej 148,5  pkt. dla pozycji krótkiej -176,5  pkt.
• US30.std dla pozycji długiej 131,5  pkt. dla pozycji krótkiej -140,5  pkt.
• US500.std dla pozycji długiej 117,5 pkt. dla pozycji krótkiej -127,5pkt.
• US2000.std dla pozycji długiej 78,5 pkt. dla pozycji krótkiej -93,5 pkt.
Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Connect
Rolowania

18 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: US30.pro, DJ30, US100.pro, NAS100, US500.pro, SPX500, US2000.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• US30.pro dla pozycji długiej 131,5  pkt. dla pozycji krótkiej -140,5 pkt.
• DJ30 dla pozycji długiej 1315 pkt. dla pozycji krótkiej -1405 pkt.
• SPX500 dla pozycji długiej 1175 pkt. dla pozycji krótkiej -1275 pkt.
• US500.pro dla pozycji długiej 117,5  pkt. dla pozycji krótkiej -127,5 pkt.
• NAS100 dla pozycji długiej 148,5   pkt. dla pozycji krótkiej -176,5  pkt.
• US100.pro dla pozycji długiej 148,5    pkt. dla pozycji krótkiej -176,5  pkt.
• US2000.pro dla pozycji długiej 78,5  pkt. dla pozycji krótkiej -93,5pkt.
Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Markets
Rolowania

18 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: US.30, US.500, US.100, US.2000. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• US.30 dla pozycji długiej 123 pkt. dla pozycji krótkiej -123 pkt.
• US.500 dla pozycji długiej 122,5 pkt. dla pozycji krótkiej -122,5 pkt.
• US.100 dla pozycji długiej 170  pkt. dla pozycji krótkiej -170 pkt.
• US.2000 dla pozycji długiej 86 pkt. dla pozycji krótkiej -86 pkt.
Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.