Rolowania - aktualizacja 17-03-2020 02:59

17-03-2020 02:59
Rolowania - aktualizacja

TMS Markets
Rolowania

17 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: AU.200, OIL.WTI  W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

• OIL.WTI dla pozycji długiej -31 pkt. dla pozycji krótkiej 31 pkt.
• AU.200 dla pozycji długiej 22 pkt. dla pozycji krótkiej -22 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.