Rolowania - aktualizacja 20-09-2021 00:39

20-09-2021 00:39
Rolowania - aktualizacja

TMS Trader

Rolowania

20.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: PLATIN.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • PLATIN.std dla pozycji długiej -88 pkt., dla pozycji krótkiej -12 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

20.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: QQQ.ETF, XHB.ETF, XLB.ETF, XLE.ETF, XLF.ETF, XLI.ETF, XLK.ETF, XLP.ETF, XLU.ETF, XLV.ETF, XLY.ETF, EU50.std, FR40.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • QQQ.ETF dla pozycji długiej 41.39 pkt., dla pozycji krótkiej -41.39 pkt.
 • XHB.ETF dla pozycji długiej 9.03 pkt., dla pozycji krótkiej -9.03 pkt.
 • XLB.ETF dla pozycji długiej 35.37 pkt., dla pozycji krótkiej -35.37 pkt.
 • XLE.ETF dla pozycji długiej 59.19 pkt., dla pozycji krótkiej -59.19 pkt.
 • XLF.ETF dla pozycji długiej 16.2 pkt., dla pozycji krótkiej -16.2 pkt.
 • XLI.ETF dla pozycji długiej 32.31 pkt., dla pozycji krótkiej -32.31 pkt.
 • XLK.ETF dla pozycji długiej 27.29 pkt., dla pozycji krótkiej -27.29 pkt.
 • XLP.ETF dla pozycji długiej 44.2 pkt., dla pozycji krótkiej -44.2 pkt.
 • XLU.ETF dla pozycji długiej 49.92 pkt., dla pozycji krótkiej -49.92 pkt.
 • XLV.ETF dla pozycji długiej 46.65 pkt., dla pozycji krótkiej -46.65 pkt.
 • XLY.ETF dla pozycji długiej 27.49 pkt., dla pozycji krótkiej -27.49 pkt.
 • EU50.std dla pozycji długiej 1.46 pkt., dla pozycji krótkiej -1.46 pkt.
 • FR40.std dla pozycji długiej 1.41 pkt., dla pozycji krótkiej -1.41 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

TMS Connect

Rolowania

20.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: PLATIN.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 • PLATIN.pro dla pozycji długiej -40.5 pkt., dla pozycji krótkiej 35.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

Dywidendy

20.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: QQQ.ETF, XHB.ETF, XLB.ETF, XLE.ETF, XLF.ETF, XLI.ETF, XLK.ETF, XLP.ETF, XLU.ETF, XLV.ETF, XLY.ETF, EU50.pro, FR40.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • QQQ.ETF dla pozycji długiej 41.39 pkt., dla pozycji krótkiej -41.39 pkt.
 • XHB.ETF dla pozycji długiej 9.03 pkt., dla pozycji krótkiej -9.03 pkt.
 • XLB.ETF dla pozycji długiej 35.37 pkt., dla pozycji krótkiej -35.37 pkt.
 • XLE.ETF dla pozycji długiej 59.19 pkt., dla pozycji krótkiej -59.19 pkt.
 • XLF.ETF dla pozycji długiej 16.2 pkt., dla pozycji krótkiej -16.2 pkt.
 • XLI.ETF dla pozycji długiej 32.31 pkt., dla pozycji krótkiej -32.31 pkt.
 • XLK.ETF dla pozycji długiej 27.29 pkt., dla pozycji krótkiej -27.29 pkt.
 • XLP.ETF dla pozycji długiej 44.2 pkt., dla pozycji krótkiej -44.2 pkt.
 • XLU.ETF dla pozycji długiej 49.92 pkt., dla pozycji krótkiej -49.92 pkt.
 • XLV.ETF dla pozycji długiej 46.65 pkt., dla pozycji krótkiej -46.65 pkt.
 • XLY.ETF dla pozycji długiej 27.49 pkt., dla pozycji krótkiej -27.49 pkt.
 • EU50.pro dla pozycji długiej 1.46 pkt., dla pozycji krótkiej -1.46 pkt.
 • FR40.pro dla pozycji długiej 1.41 pkt., dla pozycji krótkiej -1.41 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.