Relacja zobowiązań krótkoterminowych do należności w przemyśle na koniec I kw. wyniosła 81,8 - GUS

20-06-2013 13:24
20.06. Warszawa (PAP) - Relacja zobowiązań krótkoterminowych do należności w przemyśle na koniec I kwartału wyniosła 81,8 - podał GUS w opracowaniu kwartalnym.

W górnictwie i wydobyciu wskaźnik ten wyniósł 103,5, a w przetwórstwie przemysłowym 85,3. (PAP)

map/ gor/