Relacja zadłużenia zagr. do PKB na koniec III kw. '12 wyniosła 73,4 proc. - NBP

04-02-2013 11:45
04.02. Warszawa (PAP) - Relacja zadłużenia zagranicznego do PKB na koniec września 2012 roku wyniosła 73,4 proc. i w pogorszyła się o 1,4 pkt. proc. wobec II kwartału 2012 roku - podał NBP w raporcie na temat bilansu płatniczego w III kwartale.

Z kolei relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych aktywów rezerwowych wyniosła 67,9 proc. i, w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału 2012 r., poprawiła się o 2,4 punktu procentowego. (PAP)

map/ asa/