Relacja zadłużenia zagr. do PKB na koniec I kw. '13 wyniosła 72,3 proc. - NBP

22-08-2013 15:14
22.08. Warszawa (PAP) - Relacja zadłużenia zagranicznego do PKB na koniec marca 2013 roku wyniosła 72,3 proc. i poprawiła się o 0,2 pkt. proc. wobec IV kwartału 2012 roku - podał NBP w raporcie na temat bilansu płatniczego w I kwartale.

Z kolei na koniec I kwartału 2013 r. relacja zadłużenia krótkoterminowego do zadłużenia ogółem wyniosła 20,0 proc. i, w stosunku do IV kwartału 2012 r., wskaźnik ten pogorszył się o 0,6 pkt. proc.

Natomiast relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych aktywów rezerwowych wyniosła 65,4 proc. i, w porównaniu ze stanem na koniec IV kwartału 2012 r., pogorszyła się o 0,7 pkt. proc. (PAP)

map/ ana/