Realny efektywny kurs PLN wzrósł w sierpniu 2013 r. o 1,2 proc. mdm - BIS

18-09-2013 11:27
18.09. Warszawa (PAP) - Realny efektywny kurs złotego (REER) wzrósł w sierpniu 2013 r. o 1,2 proc., a nominalny wzrósł o 1,6 proc. - wynika z comiesięcznego zestawienia Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements - BIS).

W sierpniu wskaźnik realnego (dostosowanego o CPI) efektywnego kursu wymiany złotego był średnio na poziomie 95,81 pkt. wobec 94,72 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie w dół o 0,01 pkt. Wskaźnik nominalnego efektywnego kursu złotego wyniósł średnio 94,54 pkt. wobec 93,03 pkt. miesiąc wcześniej. Bazą dla obliczeń, o wartości 100 pkt., jest średnia z 2010 r.

Efektywny kurs wymiany obliczany jest na podstawie koszyka walut partnerów handlowych, których wagi wyliczono na podstawie dwustronnej wymiany handlowej w latach 2008-2010. Dla złotego udział euro to 53,4 proc., juana 9,9 proc., funta brytyjskiego 4,7 proc., dolara amerykańskiego 3,8 proc., a korony czeskiej 3,6 proc. Udziały pozostałych walut nie przekraczają 3 proc.

Poniżej średnie miesięczne realne (REER) i nominalne (NEER) poziomy efektywnego kursu złotego z ostatnich 13 miesięcy.

<TAB>miesiąc REER NEER08-2012 96,09 94,4209-2012 95,57 94,3410-2012 96,63 95,211-2012 96,03 94,3612-2012 97,3 95,8301-2013 97,28 95,3402-2013 96,63 95,1403-2013 95,92 94,8404-2013 96,93 95,4705-2013 95,73 94,4406-2013 94,02 92,8507-2013 94,72 93,0308-2013 95,81 94,54</TAB>(PAP)

fdu/ ana/