Realizacja celu fiskalnego z APK'13 obarczona ryzykiem - projekcja NBP

08-07-2013 09:01
08.07. Warszawa (PAP) - Trwające spowolnienie gospodarcze będzie powodowało wzrost składnika cyklicznego deficytu budżetowego, wobec czego realizacja założonego w Programie Konwergencji. Aktualizacja 2013 celu deficytu sektora finansów publicznych 3,5 proc. PKB obarczona jest ryzykiem - ocenia NBP w lipcowym raporcie o inflacji.

"Zgodnie z +Programem Konwergencji. Aktualizacja 2013+, w 2013 r. planowane jest dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej w ujęciu strukturalnym, które ma przyczynić się do ograniczenia deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA95) z 3,9 proc. PKB w 2012 r. do 3,5 proc. PKB w 2013 r. Jednak trwające spowolnienie gospodarcze będzie powodowało wzrost składnika cyklicznego deficytu budżetowego" - napisano w raporcie o inflacji.

"W tej sytuacji, realizacja założonego w Programie Konwergencji. Aktualizacja 2013 celu obarczona jest ryzykiem" - dodano.(PAP)

fdu/ asa/