Ratyfikację paktu fiskalnego popiera 45 proc. Polaków, przeciwko jest 30 proc. - CBOS

18-02-2013 13:25
18.02. Warszawa (PAP) - Ratyfikację przez Polskę paktu fiskalnego popiera ogółem 45 proc. badanych, a 30 proc. ankietowanych jest przeciwnych tej decyzji - wynika z lutowego sondażu CBOS.

"Ratyfikację przez Polskę paktu fiskalnego popiera ogółem 45 proc. badanych. Przeciwny tej decyzji jest mniej niż co trzeci ankietowany (30 proc.)" - napisano w raporcie.

"W badaniach przeprowadzonych w ubiegłym roku większość z nich wyrażała poparcie dla rozwiązań zawartych w pakcie fiskalnym. Obecnie akceptacja jego ustaleń nieco zmalała, nadal jednak większość Polaków popiera zwiększenie kontroli nad budżetami państw strefy euro przez instytucje unijne (58 proc.) i zgadza się, by Unia mogła nakładać na rządy państw strefy euro kary za nieprzestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych: doprowadzenie do nadmiernego deficytu budżetowego oraz zbyt dużego zadłużenia (62 proc.)" - dodano.

Z sondażu wynika, że sytuacja w strefie euro nadal budzi niepewność Polaków.

"Blisko co trzeci badany (32 proc.) sądzi, że w najbliższych latach strefa euro skurczy się lub nawet rozpadnie. Praktycznie tyle samo osób (31 proc.) przewiduje, że będzie zachowane status quo - żadne państwo nie przystąpi do strefy euro ani z niej nie wystąpi. Nieco więcej niż co piąty ankietowany (22 proc.) spodziewa się rozszerzenia strefy euro o kolejne państwa" - napisano w raporcie.

W poprzednim badaniu z lipca 2012 r. rozpadu lub skurczenia się strefy euro spodziewało się 34 proc. badanych, utrzymania status quo 32 proc., a rozszerzenia 19 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 31 stycznia - 6 lutego 2013 roku na liczącej 1111 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

fdu/ ana/