QUERCUS TFI SA wartość aktywów na koniec września 2013 r.

02-10-2013 07:19
02.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 49/2013

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 września 2013 r. wyniosła 3 560,8 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:- 3 110,0 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,- 162,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,- 221,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,- 20,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,- 45,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 47,9 mln zł.

Podstawa prawna:- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/