Publikacja projekcji NBP w poniedziałek 8 lipca o godz. 9.00 (aktl.)

04-07-2013 13:54
# dochodzi informacja dotycząca prezentacji projekcji #

04.07. Warszawa (PAP) - Narodowy Bank Polski opublikuje najnowszy "Raport o inflacji - lipiec 2013", którego częścią jest projekcja inflacji i wzrostu PKB, w poniedziałek 8 lipca o godzinie 9.00 - wynika z kalendarium publikacji danych NBP.

Biuro prasowe NBP podało w czwartek w komunikacie, że prezentacja projekcji dla dziennikarzy i analityków odbędzie się w poniedziałek 8 lipca o godz. 12.00 w centrali NBP. W prezentacji weźmie udział prof. Andrzej Sławiński, dyrektor generalny Instytutu Ekonomicznego oraz autorzy raportu.

Z komunikatu po lipcowym posiedzeniu RPP, na którym Rada obniżyła stopy procentowe o 25 pb wynika, że zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 13 czerwca 2013 r. - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 0,6-1,1 proc. w 2013 r. (wobec 1,3-1,9 proc. w projekcji z marca 2013 r.), 0,4-2,0 proc. w 2014 r. (wobec 0,8-2,4 proc.) oraz 0,7-2,4 proc. w 2015 r. (wobec 0,7-2,4 proc.). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50- procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 0,5-1,7 proc. w 2013 r. (wobec 0,6-2,0 proc. w projekcji marcowej), 1,2-3,5 proc. w 2014 r. (wobec 1,4-3,7 proc.) oraz 1,6-4,2 proc. w 2015 r. (wobec 1,9-4,4 proc.).

Projekcja inflacji i PKB opracowywana jest przez Instytut Ekonomiczny NBP, przy pomocy modelu makroekonomicznego NECMOD. Projekcja inflacji stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.(PAP)

jba/ osz/