Przychody z prywatyzacji w '14 5 mld zł; w '15 i '16 po 3 mld zł - raport o OFE

18-06-2013 08:03
18.06. Warszawa (PAP) - Procesy prywatyzacyjne ulegną spowolnieniu i w 2014 r. przychody z prywatyzacji wyniosą 5 mld zł, a w latach 2015-2016 po 3 mld zł. Znaczenie OFE w tych procesach będzie również mniejsze - wynika z raportu na temat funkcjonowania systemu emerytalnego, przygotowanego przez resorty pracy i finansów, do którego dotarła PAP.

"Generalnie należy pozytywnie ocenić rolę OFE w procesie prywatyzacji. Ich udział wpływał pozytywnie na uzyskiwane przez Skarb Państwa ceny oferowanych do sprzedaży akcji firm" - napisano we fragmencie raportu, dotyczących wpływu OFE na prywatyzację.

Autorzy dokumentu zwracają jednak uwagę, że procesy prywatyzacyjne ulegają spowolnieniu.

"Plan na lata 2013-2016 przewiduje przychody z prywatyzacji na poziomie odpowiednio 5 mld zł, 5 mld zł, 3 mld zł i 3 mld zł" - napisano.

"Prowadzi to do wniosku, że znaczenie OFE dla gospodarki, ze względu na ich rolę w procesach prywatyzacyjnych będzie także malało" - dodano. (PAP)

bg/ ana/