Przychody w sektorze bankowym w EŚ w '13 będą niższe niż w '12 - Deloitte (opinia)

04-09-2013 10:55
04.09. Warszawa (PAP) - Przychody w sektorze bankowym w Europie Środkowej w 2013 r. będą niższe niż w 2012 r. - prognozuje w raporcie firma Deloitte.

"Przewiduje się, że w tym roku przychody w sektorze bankowym będą niższe niż w roku 2012, co będzie konsekwencją wciąż powolnego wzrostu akcji kredytowej i niskiego poziomu stóp procentowych. Dopiero kolejne lata będą w dużo większym stopniu sprzyjały wzrostom po stronie dochodowej. Największymi beneficjentami tego trendu będą Polska i Czechy" - napisano w komentarzu do raportu "CE Top 500".

Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte pierwszymi sygnałami budzącego się ożywienia gospodarczego w sektorze bankowym będzie rosnąca liczba udzielanych kredytów konsumenckich, a w przypadku firm kredytów obrotowych.

"Chociaż w najbliższych kwartałach poziom ryzyka kredytowego będzie się utrzymywał na podwyższonym poziomie, to nadchodzące lata powinny w Polsce, Czechach i Słowacji przynieść jego stabilizację, a w pozostałych krajach regionu - istotny spadek. Połączenie tych czynników wpłynie pozytywnie na rentowność całej branży(...)" - napisano.

Ranking największych banków w Europie Środkowej powstał na podstawie danych z 18 krajów Europy Środkowej oraz Ukrainy. Przy analizie uwzględniono sumę aktywów banków za rok 2012 wyrażoną w euro po kursie średnim z danego okresu. (PAP)

nik/ ana/