Przychody FUS po I półr. wyniosły 88,38 mld zł, wydatki 91,21 mld zł - ZUS

05-08-2013 11:21
05.08. Warszawa (PAP) - Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na koniec I półrocza 2013 roku wyniosły 88,38 mld zł wobec 91,21 mld zł wydatków - wynika z wykonania planu finansowego FUS za I półrocze, opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotacja z budżetu wyniosła 14,86 mld zł, refundacja składek do OFE 4,68 mld zł, a przypis składki 68,38 mld zł.

Z kolei wydatki na emerytury wyniosły 81,41 mld zł, pozostałe świadczenia 7,96 mld zł, a bieżące wydatki 1,8 mld zł. (PAP)

map/ asa/