Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 5 VI - 28 VI

05-06-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 5 VI - 28 VI

ŚRODA, 5 CZERWCA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja RPP odnośnie stóp procentowych.

- Wiceminister skarbu Paweł Tamborski weźmie udział w IV edycji forum funduszy private equity. Panel inauguracyjny poświęcony będzie programowi "Inwestycje Polskie" i jego wpływowi na rynek finansowy. (8.30)

- Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (Uniwersytet Columbia) organizują seminarium pt. "Ekspansja zagraniczna polskich firm - w poszukiwaniu innowacyjności". (10.00)

- KPMG zaprezentuje raport: "Droga na giełdę w 10 krokach". Wśród zaproszonych gości są: Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku i Katarzyna Muszkat, prezes ZE PAK. (10.00)

- Bank Pekao przedstawi nową usługę bankową. (10.30)

- Wpływ reformy emerytalnej z 1999 r., w tym powołania II filaru, na wzrost gospodarczy w Polsce będzie tematem konferencji Komitetu Obywatelskiego do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE). (11.00)

*- PHARMENA organizuje czat inwestorski. Na pytania inwestorów odpowiadał będzie prezes zarządu Konrad Palka. (12.00)

- Polska Agencja Prasowa organizuje debatę "Okrągły stół na temat perspektyw rozwoju rynku gazu w Polsce". Uczestnicy, wśród których znajdą się m.in. Marek Woszczyk, prezes URE oraz Ireneusz Łazor, prezes TGE będą dyskutować nt. otwarcia rynku gazowego, zmian w prawie energetycznym i roli TGE na rynku energii. Inne tematy to m.in. szanse rozwoju mniejszych firm zainteresowanych handlem gazem, realne możliwości zmiany dostawcy gazu i korzyści wynikające z tego, a także znaczenie kontraktów bilateralnych. Debata ma charakter zamknięty. Transmisja online na www.pap.pl (14.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w maju, przez HSBC (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI w usługach w maju (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w maju (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w maju (10.00)

- W strefie euro zostanie podany PKB w I kw. 2013 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w kwietniu (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez ADP za maj (14.15)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności pracy i jednostkowych kosztach w I kw. 2013 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w kwietniu (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach w maju (16.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 6-7 CZERWCA

- Podczas IV Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce prezes NBP Marek Belka wygłosi wykład na temat wejścia Polski do strefy euro. IV Konferencja ABSL odbędzie się w Łodzi i będzie poświęcona sektorowi nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Premier Donald Tusk otworzy IPO Summit Warsaw 2013. W konferencji udział wezmą m.in minister skarbu Włodzimierz Karpiński, wiceminister skarbu Paweł Tamborski, prezes GPW Adam Maciejewski oraz liczni przedstawiciele spółek oraz inwestorzy. Konferencja poświęcona będzie przyszłości rynków kapitałowych. (11.30)

CZWARTEK, 6 CZERWCA

- Ministerstwo Finansów organizuje aukcje obligacji PS0718/WZ0119 za 3-5 mld zł. (11.30)

- Pierwszy dzień IPO Summit Warsaw 2013. (11.30)

*- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bank Ochrony Środowiska organizują konferencję prasową poświęconą zawiązaniu Koalicji eko-Polska oraz innowacyjnemu Programowi "SAMOspłacający się dom". W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele firm: Amica, Barlinek, Opoczno, Cersanit. (11.00)

* - Wicepremier, minister gospodarki Janusza Piechociński oraz prezesa PAIiIZ Sławomir Majman zaprezentują wyniki badania Ernst&Young "Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2013". (11.00)

*- Austrian Economics Center (AEC) i Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) organizują konferencję: "To Save or Not to Save: Will austerity programs alone save Europe?".(16.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w kwietniu (12.00)

- Bank Anglii poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za maj (13.30)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 1 czerwca (14.30)

PIĄTEK, 7 CZERWCA

- NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w maju. (14.00)

- Drugi dzień IPO Summit Warsaw 2013. (9.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w kwietniu (8.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w kwietniu (12.00)

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w maju (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 10 CZERWCA

- MF poda dane o państwowym długu publicznym po I kwartale (15.00)

* - Business Centre Club i Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego organizuja konferencję pt. "Ustawowa regulacja opłaty interchange - ochrona przedsiębiorcówi konsumentów, czy ograniczenie wolnego rynku?" (11.00)

WTOREK-ŚRODA, 11-12 CZERWCA

- IV edycja Ogólnopolski Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni: "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii".

WTOREK, 11 CZERWCA

- O finansowaniu, rozwijaniu i promowaniu przedsiębiorstwa przy wsparciu instytucjonalnym, technologicznym, unijnym i praktycznym będzie mowa na na konferencji: "Jak z sukcesem rozwijać swoją własną firmę? Przedsiębiorczość Kobiet w Polsce - 5 Filarów Wzrostu".(9.00)

- Janusz Piechociński - wicepremier minister gospodarki, weźmie udział w konferencji pt. "Jaka jest przyszłość i stan obecny elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce", która w miejscowości Łubna koło Góry Kalwarii, na terenie składowiska odpadów "Łubna". (10.40)

*- MURAPOL przedstawi wyniki finansowe za 2012 rok oraz plany ekspansji rynkowej i akwizycyjne.(11.00)

CZWARTEK, 13 CZERWCA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 13-14 CZERWCA

- Czołowi europejscy i amerykańscy politycy, eksperci i liderzy biznesu spotkają się już po raz czwarty podczas Wrocław Global Forum. Głównymi tematami będą współpraca międzynarodowa w obronności, bezpieczeństwie, wymianie gospodarczej i energetyce. (12.00)

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

WTOREK, 18 CZERWCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Ministerstwo Finansów organizuję aukcję zamiany na której chce odkupic papiery OK0713 i DS1013.

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

CZWARTEK, 20 CZERWCA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

PIĄTEK, 21 CZERWCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

PIĄTEK, 28 CZERWCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po I kwartale (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po I kwartale (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/