Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 5 II - 28 II

05-02-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 5 II - 28 II

WTOREK, 5 LUTEGO

- Pierwszy dzień posiedzenia RPP

- Vienna Insurance Group Polska podsumuje rok 2012 i przedstawi wyniki spółek VIG w Polsce. (11.00)

- Federacja Konsumentów przedstawi raport z badania ankietowego, przeprowadzonego na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 roku, dotyczącego postaw oraz świadomości konsumentów, związanych z użytkowaniem kart płatniczych. (11.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla usług przez HSBC za I 2013 (2.45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik PMI dla usług w I 2013 (9.50)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI dla usług w I 2013 (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla usług i composite w I 2013 (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla usług w I 2013 (10.30)

- W strefie euro zostanie podana sprzedaż detaliczna w XII 2012 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM dla sektora usług w I 2013 (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP na II 2013 (16.00)

ŚRODA, 6 LUTEGO

- Decyzja RPP.

- Grupa Kęty podsumuje wyniki 2012 roku oraz zaprezentuje założenia prognozy na rok 2013. (12.00)

- Fundacja Wszechnicy Budowlanej organizuje konferencję na temat rynku budowlanego w badaniach i statystyce w 2012 r. (13.00)

* - W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w XII 2012 (12.00)

* - W USA zostanie podany indeks nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

CZWARTEK, 7 LUTEGO

- Ministerstwo Finansów zaoferuje na aukcji obligacje PS0418/WZ0117 za 3-6 mld zł. (11.30)

- NBP poda dane o rezerwach walutowych w styczniu. (14.00)

- Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG zaprezentują aktualne wyniki trzech projektów badawczych: dotyczących koniunktury polskiej gospodarki, rynku consumer finance oraz należności przedsiębiorstw. (11.00)

* - W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XII 2012 (10.30)

* - W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XII 2012 (12.00)

* - Bank Anglii poda decyzję os topach procentowych (13.00)

* - Europejski Bank Centralny poda decyzję o stopach procentowych (13.45)

* - W USA zostanie podana informacja o wydajności produkcji i jednostkowych kosztach pracy w IV kw. 2012 (14.30)

* - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 2 II (14.30)

PIĄTEK, 8 LUTEGO

* - W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w XII 2012 (8.00)

* - Bank Francji poda wskaźnik sentymentu w biznesie w I 2013 (8.30)

* - W USA zostanie podany bilans handlowy w XII 2012 (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w XII 2012 (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kwartale 2012 roku. (14.00)

- Przedstawiciele najważniejszych polskich przedsiębiorstw, reprezentanci rządu i parlamentu oraz eksperci gospodarczy wezmą udział w Forum Zmieniamy Polski Przemysł. (9.00)

* - We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XII 2012 (8.45)

WTOREK, 12 LUTEGO

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w grudniu. (14.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu wśród małych firm przez NFIB za I 2013 (13.30)

WTOREK-ŚRODA, 12-13 LUTEGO

- W Ossie k.Rawy Mazowieckiej odbędzie się IV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, skierowany do działów prawnych spółek giełdowych. Tematyka kongresu dotyczyć będzie walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

ŚRODA, 13 LUTEGO

- Ministerstwo Finansów zaoferuje na aukcji obligacje OK0715/DS/1023/WS0429/WZ0124 za 2-6 mld zł. (11.30)

CZWARTEK, 14 LUTEGO

- NBP poda dane o podaży pieniądza w styczniu. (14.00)

- Scenariusze rozwoju, zawarte między innymi w raporcie "Niskoemisyjna Polska 2050" będą tematem konferencji "Polska 2050 - węgiel a gospodarka niskoemisyjna". (9.30)

- Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego oraz Małgorzata Olszewska, wiceminister administracji i cyfryzacji wezmą udział w konferencji "Sieci szerokopasmowe - od inwestycji szerokopasmowych do skoku cywilizacyjnego". (10.00)

PIĄTEK, 15 LUTEGO

- GUS poda dane o inflacji w styczniu. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 18 LUTEGO

- GUS poda dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w styczniu. (14.00)

- GUS poda dane o budownictwie w styczniu. (14.00)

WTOREK, 19 LUTEGO

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w styczniu. (14.00)

- GUS poda dane o cenach producentów w styczniu. (14.00)

CZWARTEK, 21 LUTEGO

- NBP ogłosi zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w lutym

- GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, handlu, usługach i budownictwie w lutym. (14.00)

PIĄTEK, 22 LUTEGO

- GUS ogłosi dane o koniunkturze konsumenckiej w lutym. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje 5. Forum Gospodarcze TIME, podczas którego swoje wystąpienia będą mieli m.in. prezes URE Marek Woszczyk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 LUTEGO

- "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki" będzie tematem przewodnim dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

CZWARTEK, 28 LUTEGO

*- Odbędzie się debata: Energetyka prosumencka - co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych? Do debaty zaproszono m.in.: Janusza Pilitowskiego - dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej MG, Marka Woszczyka - prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Grażynę Piotrowską-Oliwę - prezesa zarządu PGNiG, Henryka Majchrzaka - prezesa zarządu PSE-Operator, Rafała Czyżewskiego - prezesa zarządu ENERGA-OPERATOR, Artura Różyckiego - prezesa zarządu ENEA Operator. (11.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/