Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 X - 14 XI

04-10-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 X - 14 XI

PIĄTEK, 4 PAŹDZIERNIKA

- Polska Agencja Prasowa organizuje zamkniętą debatę "Dokąd zmierza polski rynek kapitałowy". Uczestnicy debaty dyskutować będą, jak powinien wyglądać polski rynek kapitałowy w najbliższych latach i jakie powinny być kierunki jego rozwoju, aby mógł on umocnić pozycję lidera w tej części Europy. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie debaty będą też m.in: czy GPW powinna stać się spółką w pełni prywatną, czy powinna szukać możliwości współpracy z giełdą wiedeńską, jak zwiększać zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym inwestorów zagranicznych oraz indywidualnych, jak będzie wyglądać giełda po ograniczeniu roli OFE, kto może zastąpić OFE w dostarczaniu płynności, jakie perspektywy stoją przed rynkiem IPO w Warszawie. O swoich oczekiwaniach wobec giełdy będą mówić przedstawiciele domów maklerskich, OFE, a także giełdowych spółek.

W debacie udział wezmą: wiceminister Skarbu Państwa Paweł Tamborski, prezes GPW Adam Maciejewski, prezes Rady Giełdy Wiesław Rozłucki, partner PwC Jacek Socha, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski, były wiceminister finansów Igor Chalupec, prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz, prezes ING PTE Grzegorz Chłopek, a także prezes Próchnika Rafał Bauer.

Debata odbędzie się w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Jej przebieg można będzie śledzić na stronie internetowej www.biznes.pap.pl

- Spotkanie z Danutą Hbner poświęcone reformom sektora finansowego w Unii Europejskiej i zarządzaniu gospodarczemu. (9,00)

* - Bank Japonii poda decyzję w sprawie stóp procentowych

* - W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI za VIII (11.00).

PONIEDZIAŁEK, 7 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych we wrześniu. (14.00)

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl) i Izba Domów Maklerskich organizują konferencję: "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Konferencja zgromadzi polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VE, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych oraz biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki.(8.30)

- W Sochaczewie odbędzie się Mazowieckie Forum Inwestycyjne. Forum Inwestycyjne jest szczególnie adresowane do firm z branży IT, BPO, logistycznej i budowlanej. (9.30)

* - Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński będzie uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej nowej amerykańskiej inwestycji w Polsce. (9.30)

* - W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów przez Sentix na X (10.30)

* - W Pałacu Prezydenckim odbędzie się seminarium eksperckie pt. "Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital". (13.00)

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA

* - Na GPW odbędzie się debata poświęcona propozycjom GPW w zakresie polityki lokacyjnej OFE i zmian w trzecim filarze. Debata będzie dotyczyła wpływu proponowanej reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych na rynek kapitałowy oraz polską gospodarkę. (10.00)

* - W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla usług przez HSBC i Markit za IX (3.45)

* - W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w VIII (8.00)

* - Bank Francji poda wskaźnik zaufania w biznesie we IX (8.30)

* - W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w VIII (12.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania wśród małych firm przez NFIB za IX (13.30)

* - W USA zostanie podany bilans handlowy w VIII (14.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP na X (16.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 9-10 PAŹDZIERNIKA

- Kongres Warsaw International Media Summit. Wśród uczestników znajda się m.in.: Maciej Witucki, Prezes Orange Polska; Edward Miszczak, członek zarządu, dyrektor programowy, TVN; Wojciech Pytel, członek zarządu, Polkomtel; Mirosław Rakowski, prezes T-Mobile; Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy; Robert Bednarski, prezes Grupa Onet.pl. (9.00)

ŚRODA, 9 PAŹDZIERNIKA

- VII edycja konferencji "Polski Rynek Mieszkaniowy". (9.00)

PIĄTEK, 11 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w sierpniu. (14.00)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 14-15 PAŹDZIERNIKA

- Przedstawiciele banków oraz innych instytucji sektora finansowego będą uczestniczyć w VI Kongresie Bankowości Detalicznej. (16.30)

PONIEDZIAŁEK, 14 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o podaży pieniądza we wrześniu. (14.00)

WTOREK, 15 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda inflację we wrześniu 2013 roku (14.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o wykonaniu budżetu we wrześniu. (15.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

- "Polityka energetyczna Unii Europejskiej" będzie tematem sesji inauguracyjnej X Kongresu Nowego Przemysłu - Energetyka - Gaz - Paliwa. (8.30)

- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. (9.00)

ŚRODA-PIĄTEK, 16-18 PAŹDZIERNIKA

- Debata ministrów gospodarki krajów basenu Morza Bałtyckiego i Europy Wschodniej poświęcona szansom i barierom rozwoju współpracy gospodarczej na linii Europa-Północ- Wschód otworzy V Baltic Business Forum 2013: "Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic".

ŚRODA, 16 PAŹDZIERNIKA

- Przetarg odkupu obligacji EUR20140203 do 500 mln EUR

- NBP poda dane o inflacji bazowej we wrześniu. (14.00)

- GUS poda przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2013 roku (14.00)

CZWARTEK -PIĄTEK 17-18 PAŹDZIERNIKA

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje VIII Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG. Główny temat kongresu to "zmiany otoczenia gospodarczego szansą na podniesienie konkurencyjności spółek giełdowych".

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

- NBP opublikuje zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w październiku. (14.00)

- GUS poda dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano montażowej we wrześniu (14.00)

- Kongres Infrastruktury Polskiej - infrastruktura dla wzrostu gospodarki. Uczestnicy kongresu omówią problemy związane z sektorem budownictwa infrastrukturalnego. Udział w spotkaniu wezmą m.in.: Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki; Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych; Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego; Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jarosław Bełdowski, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego; Dariusz Blocher, prezes Budimex. (8.00)

- Kondycja polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w budownictwie będzie tematem konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego 2013". (9.30)

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie I-IX 2013 r.(14.00)

PONIEDZIAŁEK, 21 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda skorygowane szacunki PKB za 2012 r. oraz I i II kwartał 2013 r.(11.00)

- GUS poda ceny produktów rolnych we wrześniu 2013 r.(14.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o zadłużeniu skarbu państwa po sierpniu. (15.00)

*- Zarząd KGHM Polska Miedź organizuje spotkanie: "Perspektywy Rozwoju KGHM". (12.00)

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

- Przetarg sprzedaży obligacji; wybór w zależności od sytuacji rynkowej z koszyka OK0116, DS1023 oraz obligacji typu WS, WZ, i IZ; planowana podaż: 6,0-12,0 mld zł

- GUS opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2013 r.(14.00)

CZWARTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda koniunkturę konsumencką w październiku 2013 r.(14.00)

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

- Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, prezesi największych spółek oraz innych instytucji sektora energetycznego wezmą udział w IX międzynarodowej konferencji Power Ring. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/