Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 IX - 30 IX

04-09-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 IX - 30 IX

ŚRODA, 4 WRZEŚNIA

- NBP zaprezentuje "Globalny raport konkurencyjności 2013-2014", opracowany przez World Economic Forum (WEF), ze szczególnym uwzględnieniem wyników Polski. (9.30)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla usług przez HSBC i Markit w VIII (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla usług w VIII (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla usług w VIII (9.55)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla usług w VIII (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA Challenger opublikuje raport z rynku pracy w VIII (13.30)

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja RPP odnośnie stóp procentowych

CZWARTEK-PIĄTEK, 5-6 WRZEŚNIA

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje IX edycję Międzynarodowego Sympozjum "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Wprowadzanie innowacji na rynek: przekształcanie wiedzy w zysk". Sympozjum odbędzie się w Krakowie. (9.00)

CZWARTEK, 5 WRZEŚNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligacje OK0116 / PS0718 za 5,0-7,0 mld zł

- Libet zaprezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (10.00)

- Sfinks Polska podsumuje wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (10.30)

- AmeriGas Polska omówi nabycie od BP Europe SE segmentu obrotu gazem płynnym w Polsce. (11.00)

- Atende omówi wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (12.00)

- Seco/Warwick podsumuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (12.15)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w lipcu (12.00)

- Bank Anglii poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.00)

- ADP poda dane z rynku pracy w VIII (14.15)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 31 sierpnia (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności pracy w sektorze pozarolniczym w II kw. (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w VII (16.00)

PIĄTEK, 6 WRZEŚNIA

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

- Sygnity podsumuje wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013. (10.00)

- ATM omówi wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (12.00)

* - W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w lipcu (8.00)

* - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w sierpniu (8.45)

* - W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu (10.30)

* - W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu (12.00)

* - W USA zostanie podana stopa bezrobocia w sierpniu (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 9 WRZEŚNIA

* - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Agencja Doradztwa Personalnego i Pracy Tymczasowej Randstad przedstawi sytuacje na rynku pracy na progu czwartego kwartału. (10.30)

* - W Japonii zostanie podany PKB w II kw. 2013 (1.50)

* - Bank Francji poda wskaźnik zaufania w biznesie w sierpniu (8.30)

* - W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów przez Sentix, na wrzesień (10.30)

WTOREK, 10 WRZEŚNIA

- MF poda dane o państwowym długu publicznym po II kwartale (15.00)

- Ferro zaprezentuje wyniki finansowe za II kw. (8.45)

- Polski Instytut Dyrektorów organizuje seminarium na GPW. Tytuł seminarium to: "Kto i na jakich zasadach może decydować o obecności lub liczbie głosów akcjonariusza na WZ?". (17.30)

* - W Chinach zostanie podana informacja o produkcji przemysłu i sprzedaży detalicznej w sierpniu (7.30)

*- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu (8.45)

* - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu wśród małych firm przez NFIB, za sierpień (13.30)

ŚRODA, 11 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za lipiec (14:00)

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 16-18 WRZEŚNIA

- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje III edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie "Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym".

PONIEDZIAŁEK, 16 WRZEŚNIA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

WTOREK, 17 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- Przedstawiciele Sektora Usługi Comarch podsumują wyniki finansowe oraz przedstawią plany na przyszłość. (10.00)

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PIĄTEK, 20 WRZEŚNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

WTOREK, 24 WRZEŚNIA

- GUS przedstawi przedwynikowy szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

ŚRODA-PIĄTEK, 25-27 WRZEŚNIA

- Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie - organizowanego przez Konfederację Lewiatan - zgromadzi ekonomistów oraz liderów biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, a także przedstawicieli polityki, kultury i świata nauki. Na liście panelistów jest m.in. Marek Belka, prezes NBP.

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

- MF przeprowadzi przetarg zamiany odkupując obligacje DS1013/OK0114

CZWARTEK-PIĄTEK, 26-27 WRZEŚNIA

*- XIX Forum Teleinformatyki: "Cyfrowa modernizacja Polski". Tematem będzie cyfrowa modernizacja Polski rozpatrywana z punktu widzenia oceny stanu obecnego oraz celów nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Wśród panelistów będzie m.in.: Dariusz Bogdan, wiceminiester gospodarki.

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

- Przedstawiciele spółek dystrybucji energii wezmą udział w debacie "Standardy obsługi odbiorców energii - gaz, energia elektryczna i cieplna". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 30 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po II kwartale

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po II kwartale (14.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/