Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 IV - 10 V

04-04-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 IV - 10 V

CZWARTEK, 4 KWIETNIA

- Firma doradcza Deloitte organizuje spotkanie prasowe pod tytułem: Pokolenie Y wyzwaniem dla rynku pracy - fakt czy mit? Odbędzie się na nim prezentacja wyników trzeciej edycji międzynarodowego badania Deloitte: "Pierwsze kroki na rynku pracy", przeprowadzonego wśród studentów i młodych absolwentów w 11 krajach Europy. (10.00)

- Sonel omówi wyniki finansowe oraz perspektywy na kolejne okresy. (10.00)

- Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej weźmie udział w konferencji: Polska potrzebuje dobrych inżynierów - Dziewczyny na politechniki! (11.00)

* - Betomax Polska zadebiutuje na NewConnect. (11.25)

* - Feerum przedstawi szczegóły oferty publicznej. (11.30)

*- W Sejmie odbędzie się konferencja prasowa PSL pt. "Projekt ustawy PSL dot. zmiany sposobu naliczania podatku rolnego". (11.30)

*- W ramach Akademii Giełdowej realizowanej przy współpracy Noble Markets, w pojedynku w handlu na rynku Forex, zmierzą się przedstawiciele biur maklerskich: Omar Arnaout reprezentujący Noble Securities oraz Marek Rogalski z DM BOŚ. Traderzy będą handlować na platformie MetaTrader 4 i pokażą jak najlepiej inwestować na rynku Forex, aby osiągnąć jak największe zyski. (16.30)

- Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych

- We Francji zostanie podany PMI dla usług w marcu (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla usług w marcu (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla usług i coposite w marcu (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla usług w marcu (10.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI w lutym (11.00)

- Bank Anglii poda decyzję o stopach procentowych (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o rynku pracy przez Challengera za marzec (13.30)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję o stopach procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 30 marca (14.30)

- Szef Fed Ben Bernanke omówi stan gospodarki (16.30)

PIĄTEK, 5 KWIETNIA

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

- Firma Procesy Inwestycyjne oraz Społeczna Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizują debatę: Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu. (11.00)

*- Konferencja prasowa wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana oraz przedstawicieli Thales Nederland B.V Alberta Willemsena i Harry'ego Vordermana poświęconej pierwszej wykonanej umowie offsetowej. (11.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w lutym (11.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w lutym (12.00)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w lutym (14.30)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w marcu (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 8 KWIETNIA

- Seminarium z cyklu Ekonomia a etyka pt.: Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców. Wśród uczestników obecna będzie m.in. Iwona Wendel, Wiceminister Rozwoju Regionalnego. (11.00)

* - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. organizują konferencję, której celem jest przedstawienie konkluzji raportu dotyczącego wysokości opłat pobieranych w polskim systemie płatności bezgotówkowych.

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik optymizmu inwestorów przez Sentix w kwietniu (10.30)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lutym (12.00)

WTOREK, 9 KWIETNIA

*- Menedżer Martin Sorrell, szef WPP wystąpi na konferencji "Nowy marketing w kreowaniu wartości firmy". (9.00)

- ABC Data zaprezentuje nowe produkty, a także plany związane z rozwojem marki Colorovo. (10.00)

* - Firma doradcza PwC przedstawi wyniki raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce. (10.00)

* - LUG SA przedstawi prognozy na 2013 rok oraz strategię na lata 2013-2016. (11.00)

- Polski Instytut Dyrektorów organizuje seminarium: "Fairness Opnion jako narzędzie corporate governance" (przegląd praktyki polskiego rynku kapitałowego). (17.30)

- We Francji zostanie podany wskaźnik sentymentu w biznesie w marcu (8.30)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lutym (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w małym biznesie w marcu przez NFIB (13.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w lutym (16.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- W V Forum Bankowym udział wezmą przedstawiciele sektora bankowości i finansów, prezesi i członkowie zarządów banków polskich i zagranicznych oraz nadzorów finansowych.

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- VII Forum Zarządów Spółek Giełdowych odbędzie się we Wrocławiu.

ŚRODA, 10 KWIETNIA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja RPP odnośnie stóp procentowych.

* - Mo-BRUK przedstawi plany oraz strategię na najbliższy rok. (13.00)

CZWARTEK, 11 KWIETNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligację DS1023/WZ0124 za 2.000-5.000 mln zł (11.30)

*- Polska Agencja Prasowa w ramach projektu Serwis PAP Energetyka Ekstra, organizuje konferencję zatytułowaną: "Rozwój infrastruktury energetycznej - szanse i możliwości w kontekście przygotowywanej ustawy o korytarzach przesyłowych". W konferencji weźmie udział minister gospodarki, Janusz Piechociński, a także prezesi i członkowie zarządów firm realizujących projekty infrastrukturalne - Enea Operator, PTPiREE, PERN "Przyjaźń", PSE Operator, Gaz-System. Podczas konferencji zostaną przedstawione plany rozwoju sieci energetycznej w szerokim kontekście (elektroenergetyka, gaz, paliwa) oraz stan prac nad projektem ustawy. Omówione będą także skutki jej wprowadzenia w życie oraz możliwości, jakie daje ona zarówno inwestorom jak i samorządom. (10.30)

PIĄTEK, 12 KWIETNIA

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

- Neste podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za poprzedni miesiąc (14.00)

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

WTOREK, 16 KWIETNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

- Premier Donald Tusk, minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk wezmą udział w konferencji "Program Inwestycje Polskie - priorytety rządu, oczekiwania biznesu". (9.00)

- Konferencja w Senacie "Droga do energetyki obywatelskiej. Potencjał rozwoju w Polsce energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii". Celem konferencji jest przedstawienie potencjału i uwarunkowań rozwoju energetyki opartej na mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii w kontekście energetyki obywatelskiej, rozproszonej i prosumenckiej oraz dyskusja kierunków i możliwości wprowadzenia mikroinstalacji na rynek oraz do systemu energetycznego i poprawy ich konkurencyjności.(11.00)

ŚRODA, 17 KWIETNIA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w I kwartale (14.00)

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

- GUS poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 (11.00)

- GUS poda informację w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2011-2012 (11.00)

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

WTOREK, 23 KWIETNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligacje OK0715 / WZ0117 / PS0418 za 5.000-10.000 mln zł (11.30)

24-25 KWIETNIA, ŚRODA-CZWARTEK

- Przedstawiciele spółek i instytucji branży energetycznej wezmą udział w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. Temat debaty to: "Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki: Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki".

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

WTOREK, 30 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2013 r. (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

- Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 13-15 MAJA

*- V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/