Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 V - 19 VI

30-05-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 V - 19 VI

CZWARTEK, 30 MAJA

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, usługach, handlu, wśród konsumentów w maju (11.00)

- W USA zostanie podany PKB za I kw. (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 25 maja (14.30)

PIĄTEK, 31 MAJA

- NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych w maju. (14.00)

- GUS poda dane o pogłowiu trzody chlewnej po I kwartale. (14.00)

- W Wielkiej Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez GfK za maj (1.01)

- W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w kwietniu (1.30)

- W Japonii zostanie podana produkcja przemysłowa w kwietniu (1.50)

- W Niemczech zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w kwietniu (8.00)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w kwietniu (8.45)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w maju (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w kwietniu (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w kwietniu (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik NAPM-Milwaukee w maju (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w maju (15.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za maj (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA

- KIG organizuje konferencję poświęconą miejscu człowieka we współczesnej gospodarce. Uczestniczyć będą przedstawiciele Kościoła, nauki i biznesu. (9.30)

- Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" organizuje konferencję prasową finału konkursu "Teraz Polska". (11.00)

- Inter Groclin Auto przedstawi prognozę wyników grupy kapitałowej za 2013 rok oraz poinformuje o szczegółach dotyczących przejęcia spółki Kabel Technik Polska. (12.00)

- W Chinach zostanie podany PMI w usługach w maju (3.00)

- W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle przez HSBC za maj (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI w przemyśle w maju (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle w maju (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle w maju (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w przemyśle w maju (10.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit za maj (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM dla przemysłu za maj (16.00)

WTOREK, 4 CZERWCA

* - Bogdanka przedstawi strategię rozwoju na lata 2013-2020. (10.00)

- Odbędzie się konferencja poświęcona organizacji Globalnego Sympozjum Regulatorów GSR'13, dorocznego spotkania ministrów i szefów krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. (10.00)

- Konferencja mBanku poświęcona startowi nowego serwisu transakcyjnego oraz prezentacji nowego logo. (10.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PPI w kwietniu (11.00)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w kwietniu (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce w czerwcu przez IBD/TIPP (16.00)

ŚRODA, 5 CZERWCA

- Wiceminister skarbu Paweł Tamborski weźmie udział w IV edycji forum funduszy private equity. Panel inauguracyjny poświęcony będzie programowi "Inwestycje Polskie" i jego wpływowi na rynek finansowy. (8.30)

*- Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (Uniwersytet Columbia) organizują seminarium pt. "Ekspansja zagraniczna polskich firm - w poszukiwaniu innowacyjności". (10.00)

- Bank Pekao przedstawi nową usługę bankową. (10.30)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w maju, przez HSBC (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI w usługach w maju (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w maju (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w maju (10.00)

- W strefie euro zostanie podany PKB w I kw. 2013 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w kwietniu (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez ADP za maj (14.15)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności pracy i jednostkowych kosztach w I kw. 2013 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w kwietniu (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach w maju (16.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 6-7 CZERWCA

* - Podczas IV Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce prezes NBP Marek Belka wygłosi wykład na temat wejścia Polski do strefy euro. IV Konferencja ABSL odbędzie się w Łodzi i będzie poświęcona sektorowi nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

* - Premier Donald Tusk otworzy IPO Summit Warsaw 2013. W konferencji udział wezmą m.in minister skarbu Włodzimierz Karpiński, wiceminister skarbu Paweł Tamborski, prezes GPW Adam Maciejewski oraz liczni przedstawiciele spółek oraz inwestorzy. Konferencja poświęcona będzie przyszłości rynków kapitałowych. (11.30)

CZWARTEK, 6 CZERWCA

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w kwietniu (12.00)

- Bank Anglii poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za maj (13.30)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 1 czerwca (14.30)

PIĄTEK, 7 CZERWCA

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w kwietniu (8.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w kwietniu (12.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w maju (14.30)

WTOREK-ŚRODA, 11-12 CZERWCA

- IV edycja Ogólnopolski Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni: "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii".

WTOREK, 11 CZERWCA

*- O finansowaniu, rozwijaniu i promowaniu przedsiębiorstwa przy wsparciu instytucjonalnym, technologicznym, unijnym i praktycznym będzie mowa na na konferencji: "Jak z sukcesem rozwijać swoją własną firmę? Przedsiębiorczość Kobiet w Polsce - 5 Filarów Wzrostu".(9.00)

*- Janusz Piechociński - wicepremier minister gospodarki, weźmie udział w konferencji pt. "Jaka jest przyszłość i stan obecny elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce", która w miejscowości Łubna koło Góry Kalwarii, na terenie składowiska odpadów "Łubna". (10.40)

CZWARTEK-PIĄTEK, 13-14 CZERWCA

- Czołowi europejscy i amerykańscy politycy, eksperci i liderzy biznesu spotkają się już po raz czwarty podczas Wrocław Global Forum. Głównymi tematami będą współpraca międzynarodowa w obronności, bezpieczeństwie, wymianie gospodarczej i energetyce. (12.00)

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/