Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 VII - 1 VIII

03-07-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 VII - 1 VIII

ŚRODA-PIĄTEK, 3-5 LIPCA

* - Ogólnoświatowe Sympozjum Regulatorów (Global Symposium for Regulators - GSR13), organizowanego pod auspicjami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Tegoroczne sympozjum poświęcone będzie m.in. zmianom i ewolucji usług telekomunikacyjnych oraz regulacji sektora ICT 4. generacji. Udział w nim weźmie m.in. Magdalena Gaj - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

ŚRODA, 3 LIPCA

- Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

- Polska Agencja Prasowa organizuje debatę zamkniętą, zatytułowaną: "Okrągły stół na temat przyszłości energetyki atomowej w Polsce". Debata dotyczyć będzie nie tylko harmonogramu realizacji inwestycji, ale też innych, nierozerwalnie związanych z nią kwestii, jak kryteria wyboru lokalizacji i technologii, zasad finansowania, opłacalności produkcji "energii z atomu" czy możliwości i zaangażowania polskich przedsiębiorstw w budowę. Okrągły stół daje szanse na wymianę opinii z udziałem przedstawicieli rządu, inwestora, ekspertów. (9.00)

*- Konferencja prasowa z okazji dwulecia systemu viaTOLL. (11.00)

*- Konferencja prasowa Globalnego Sympozjum Regulatorów. Podczas konferencji przewidziano m.in. wystąpienie Magdaleny Gaj, prezes UKE. (12.45; otwarcie Sympozjum nastąpi o godz. 9.00)

*- W Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja organizowana w ramach Forum Debaty Publicznej inaugurująca powołanie Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.(14.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI poza przemysłem w czerwcu (3.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w czerwcu przez HSBC (3,45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w czerwcu - wyliczenia końcowe (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w czerwcu - końcowe dane (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w czerwcu - końcowe wyliczenia (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w usługach w czerwcu (10.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w maju (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za czerwiec (13.30)

- W USA zostanie podany raport z rynku pracy przez ADP za czerwiec (14.15)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w maju (14.30)

- W USA zostanie podana liczba nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 29 czerwca (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach w czerwcu (16.00)

- Konferencja prasowa po posiedzeniu RPP (16.00)

CZWARTEK, 4 LIPCA

* - Ranking MBA Perspektywy 2013 będzie tematem konferencji poprzedzającej ogłoszenie wyników Rankingu organizowanej przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" i Kapitułę Rankingu MBA oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. (10.30)

- Instytut Globalizacji przedstawi raport pt. "Cena państwa 2013", dotyczący rzeczywistych kosztów funkcjonowania państwa obciążających podatnika i polskie rodziny. (11.00)

- Novavis, podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną i handlową na rynku Odnawialnych Źródeł Energii - zadebiutuje na rynku NewConnect.(11.25)

- Polsko-Tajskie Forum Biznesu. Tematem tego Forum będzie współpraca turystyczna, ekonomiczna, inwestycyjna i handlowa firm obu krajów. Udział w Forum potwierdziły tajskie firmy z sektora turystycznego. (14.00)

- Bank Anglii poda decyzję w sprawie polityki monetarnej. (13.00)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie polityki monetarnej. (13.45)

PIĄTEK, 5 LIPCA

- Aktywa rezerwowe NBP - czerwiec 2013 r. (14.00)

- W Niemczech informacja na temat zamówień w przemyśle w maju. (12.00)

- W USA dane informacja na temat stopy bezrobocia i zmiany zatrudnienia w czerwcu. (16.30)

PONIEDZIAŁEK, 8 LIPCA

- Minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński będzie uczestniczył w uroczystości oddania do użytku nowego kompleksu nawozowego w Grupie Azoty Zakładach Azotowych PUŁAWY SA (10.15)

WTOREK, 9 LIPCA

* - Wyniki 12. edycji sondażu Randstad "Monitor Rynku Pracy" zostaną zaprezentowane na konferencji pt. "Rynek pracy: sezonowy entuzjazm czy pierwsze przebłyski trwałej poprawy sytuacji?" (10.30)

CZWARTEK, 11 LIPCA

- Jos, Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, Viviane Reding, wiceprzewodnicząca KE, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa oraz Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego wezmą udział w debacie o kryzysie, przyszłości Europy i prawach obywateli. (14.30)

PIĄTEK, 12 LIPCA

- Dane NBP dotyczące bilansu płatniczego za maj 2013 r. (14.00)

- Dane NBP dotyczące podaży pieniądza M3 za czerwiec 2013 r. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 15 LIPCA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

WTOREK, 16 LIPCA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

ŚRODA, 17 LIPCA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

CZWARTEK, 18 LIPCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

PIĄTEK, 19 LIPCA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 LIPCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA

- GUS przedstawi wstępny szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

CZWARTEK, 1 SIERPNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/