Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 VI - 28 VI

03-06-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 VI - 28 VI

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

- KIG organizuje konferencję poświęconą miejscu człowieka we współczesnej gospodarce. Uczestniczyć będą przedstawiciele Kościoła, nauki i biznesu. (9.30)

- Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" organizuje konferencję prasową finału konkursu "Teraz Polska". (11.00)

* - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje dyskusję na temat rekomendacji KE dla Polski. W spotkaniu będą uczestniczyć eksperci, przedstawiciele think-tanków i środowiska akademickiego. (11.00)

- Inter Groclin Auto przedstawi prognozę wyników grupy kapitałowej za 2013 rok oraz poinformuje o szczegółach dotyczących przejęcia spółki Kabel Technik Polska. (12.00)

- W Chinach zostanie podany PMI w usługach w maju (3.00)

- W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle przez HSBC za maj (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI w przemyśle w maju (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle w maju (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle w maju (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w przemyśle w maju (10.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit za maj (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM dla przemysłu za maj (16.00)

WTOREK, 4 CZERWCA

- Bogdanka przedstawi strategię rozwoju na lata 2013-2020. (10.00)

- Odbędzie się konferencja poświęcona organizacji Globalnego Sympozjum Regulatorów GSR'13, dorocznego spotkania ministrów i szefów krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. (10.00)

- Konferencja mBanku poświęcona startowi nowego serwisu transakcyjnego oraz prezentacji nowego logo. (10.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PPI w kwietniu (11.00)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w kwietniu (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce w czerwcu przez IBD/TIPP (16.00)

ŚRODA, 5 CZERWCA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja RPP odnośnie stóp procentowych

- Wiceminister skarbu Paweł Tamborski weźmie udział w IV edycji forum funduszy private equity. Panel inauguracyjny poświęcony będzie programowi "Inwestycje Polskie" i jego wpływowi na rynek finansowy. (8.30)

- Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (Uniwersytet Columbia) organizują seminarium pt. "Ekspansja zagraniczna polskich firm - w poszukiwaniu innowacyjności". (10.00)

- Bank Pekao przedstawi nową usługę bankową. (10.30)

* - Wpływ reformy emerytalnej z 1999 r., w tym powołania II filaru, na wzrost gospodarczy w Polsce będzie tematem konferencji Komitetu Obywatelskiego do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE).

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w maju, przez HSBC (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI w usługach w maju (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w maju (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w maju (10.00)

- W strefie euro zostanie podany PKB w I kw. 2013 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w kwietniu (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez ADP za maj (14.15)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności pracy i jednostkowych kosztach w I kw. 2013 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w kwietniu (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach w maju (16.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 6-7 CZERWCA

- Podczas IV Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce prezes NBP Marek Belka wygłosi wykład na temat wejścia Polski do strefy euro. IV Konferencja ABSL odbędzie się w Łodzi i będzie poświęcona sektorowi nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Premier Donald Tusk otworzy IPO Summit Warsaw 2013. W konferencji udział wezmą m.in minister skarbu Włodzimierz Karpiński, wiceminister skarbu Paweł Tamborski, prezes GPW Adam Maciejewski oraz liczni przedstawiciele spółek oraz inwestorzy. Konferencja poświęcona będzie przyszłości rynków kapitałowych. (11.30)

CZWARTEK, 6 CZERWCA

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w kwietniu (12.00)

- Bank Anglii poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za maj (13.30)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 1 czerwca (14.30)

PIĄTEK, 7 CZERWCA

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w kwietniu (8.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w kwietniu (12.00)

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w maju (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 10 CZERWCA

- MF poda dane o państwowym długu publicznym po I kwartale (15.00)

WTOREK-ŚRODA, 11-12 CZERWCA

- IV edycja Ogólnopolski Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni: "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii".

WTOREK, 11 CZERWCA

- O finansowaniu, rozwijaniu i promowaniu przedsiębiorstwa przy wsparciu instytucjonalnym, technologicznym, unijnym i praktycznym będzie mowa na na konferencji: "Jak z sukcesem rozwijać swoją własną firmę? Przedsiębiorczość Kobiet w Polsce - 5 Filarów Wzrostu".(9.00)

- Janusz Piechociński - wicepremier minister gospodarki, weźmie udział w konferencji pt. "Jaka jest przyszłość i stan obecny elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce", która w miejscowości Łubna koło Góry Kalwarii, na terenie składowiska odpadów "Łubna". (10.40)

CZWARTEK, 13 CZERWCA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 13-14 CZERWCA

- Czołowi europejscy i amerykańscy politycy, eksperci i liderzy biznesu spotkają się już po raz czwarty podczas Wrocław Global Forum. Głównymi tematami będą współpraca międzynarodowa w obronności, bezpieczeństwie, wymianie gospodarczej i energetyce. (12.00)

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

WTOREK, 18 CZERWCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

CZWARTEK, 20 CZERWCA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

PIĄTEK, 21 CZERWCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

PIĄTEK, 28 CZERWCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kwartał (14.00)- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po I kwartale (14.00)- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po I kwartale (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/