Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29 III - 10 V 29-03-2013 06:00

29-03-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29 III - 10 V

PIĄTEK, 29 MARCA

- Ministerstwo Finansów poda dane o Państwowym Długu Publicznym w 2012 roku. (15.00)

- W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w II (0.30)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w II (0.50)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w II (8.45)

- W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w II (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan, za III (14.55)

PONIEDZIAŁEK, 1 KWIETNIA

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu w III przez Federację Logistyki i HSBC (3.00, 3.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik PMI dla gospodarki przez Markit za III (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM dla przemysłu w III (16.00)

WTOREK, 2 KWIETNIA

- We Francji zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu w III (9.50)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu w III (9.55)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu w III (10.10)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu w III (10.30)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w II (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w II (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce w IV przez IBD/TIPP

ŚRODA, 3 KWIETNIA

* - PKO BP przedstawi nową strategię na lata 2013-2015. (9.30)

CZWARTEK, 4 KWIETNIA

- Firma doradcza Deloitte organizuje spotkanie prasowe pod tytułem: Pokolenie Y wyzwaniem dla rynku pracy - fakt czy mit? Odbędzie się na nim prezentacja wyników trzeciej edycji międzynarodowego badania Deloitte: "Pierwsze kroki na rynku pracy", przeprowadzonego wśród studentów i młodych absolwentów w 11 krajach Europy. (10.00)

*- Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej weźmie udział w konferencji: Polska potrzebuje dobrych inżynierów - Dziewczyny na politechniki! (11.00)

PIĄTEK, 5 KWIETNIA

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

- Firma Procesy Inwestycyjne oraz Społeczna Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizują debatę: Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu. (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 8 KWIETNIA

- Seminarium z cyklu Ekonomia a etyka pt.: Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców. Wśród uczestników obecna będzie m.in. Iwona Wendel, Wiceminister Rozwoju Regionalnego. (11.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- W V Forum Bankowym udział wezmą przedstawiciele sektora bankowości i finansów, prezesi i członkowie zarządów banków polskich i zagranicznych oraz nadzorów finansowych.

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- VII Forum Zarządów Spółek Giełdowych odbędzie się we Wrocławiu.

ŚRODA, 10 KWIETNIA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja RPP odnośnie stóp procentowych

CZWARTEK, 11 KWIETNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligację DS1023/WZ0124 za 2.000-5.000 mln zł (11.30)

PIĄTEK, 12 KWIETNIA

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

* - Neste podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za poprzedni miesiąc (14.00)

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

WTOREK, 16 KWIETNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

* - Premier Donald Tusk, minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk wezmą udział w konferencji "Program Inwestycje Polskie - priorytety rządu, oczekiwania biznesu". (9.00)

- Konferencja w Senacie "Droga do energetyki obywatelskiej. Potencjał rozwoju w Polsce energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii". Celem konferencji jest przedstawienie potencjału i uwarunkowań rozwoju energetyki opartej na mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii w kontekście energetyki obywatelskiej, rozproszonej i prosumenckiej oraz dyskusja kierunków i możliwości wprowadzenia mikroinstalacji na rynek oraz do systemu energetycznego i poprawy ich konkurencyjności.(11.00)

ŚRODA, 17 KWIETNIA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w I kwartale (14.00)

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

- GUS poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 (11.00)

- GUS poda informację w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2011-2012 (11.00)

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

WTOREK, 23 KWIETNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligacje OK0715 / WZ0117 / PS0418 za 5.000-10.000 mln zł (11.30)

24-25 KWIETNIA, ŚRODA-CZWARTEK

- Przedstawiciele spółek i instytucji branży energetycznej wezmą udział w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. Temat debaty to: "Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki: Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki".

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

WTOREK, 30 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2013 r. (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

- Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/