Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 V - 19 VI

28-05-2013 06:01
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 V - 19 VI

WTOREK, 28 MAJA

- Sytuacja i perspektywy rynku magazynowego w Polsce będą tematem konferencji organizowanej przez CBRE. (9.00)

- PAIiIZ i Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przedstawią wyniki badania przeprowadzonego w lutym i marcu poświęconego atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. (11.00)

- Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych i ceny transakcyjne mieszkań po I kwartale 2013 roku będą tematem konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie również najnowszy wynik Indeksu Koniunktury Bankowej PENGAB. (11.00)

- Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję prasową: Wpływ OFE na gospodarkę - Prezentacja raportu Mirosława Gronickiego oraz Janusza Jankowiaka. Raport, przygotowany na zlecenie Konfederacji Lewiatan, pokazuje wpływ Otwartych Funduszy Emerytalnych na polską gospodarkę w latach 1999-2012, czyli w czasie funkcjonowania OFE w kształcie pierwotnym i po zmianach w wysokości odprowadzanej składki. (11.00)

* - Na Catalyst zadebiutują obligacje Casus Finance.

* - Na NewConnect zadebiutuje Grupa Exorigo-Upos.

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w maju (8.45)

- Bank centralny Węgier poda decyzję w sprawie stóp proc. (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w marcu przez S&P/CS (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez Conference Board za maj (16.00)

ŚRODA, 29 MAJA

- GUS poda dane o PKB za I kwartał (10.00 przesunięte z 31.5) oraz przedstawi sytuację społeczno-gospodarczą w kraju. (10.00)

- GUS oceni stan upraw rolnych w 2013 roku. (14.00)

- Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej organizuje konferencję prasową, podczas której zostanie zaprezentowany raport autorstwa Ernst&Young, ukazujący pozytywny wpływ morskiej energetyki wiatrowej na polską gospodarkę. (11.00)

* - Piotr Woźniak, podsekretarza stanu w MŚ, Główny Geolog Kraju przedstawi informację dotyczącą prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze. (15.00)

- W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w kwietniu (1.50)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w maju (9.55)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

CZWARTEK, 30 MAJA

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, usługach, handlu, wśród konsumentów w maju (11.00)

- W USA zostanie podany PKB za I kw. (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 25 maja (14.30)

PIĄTEK, 31 MAJA

- GUS poda dane o pogłowiu trzody chlewnej po I kwartale. (14.00)

* - W Wielkiej Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez GfK za maj (1.01)

* - W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w kwietniu (1.30)

* - W Japonii zostanie podana produkcja przemysłowa w kwietniu (1.50)

* - W Niemczech zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w kwietniu (8.00)

* - We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w kwietniu (8.45)

* - W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w maju (11.00)

* - W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w kwietniu (11.00)

* - W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w kwietniu (14.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik NAPM-Milwaukee w maju (15.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w maju (15.45)

* - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za maj (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA

- Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" organizuje konferencję prasową finału konkursu "Teraz Polska". (11.00)

* - W Chinach zostanie podany PMI w usługach w maju (3.00)

* - W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle przez HSBC za maj (3.45)

* - We Francji zostanie podany PMI w przemyśle w maju (9.50)

* - W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle w maju (9.55)

* - W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle w maju (10.00)

* - W W.Brytanii zostanie podany PMI w przemyśle w maju (10.30)

* - W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit za maj (14.58)

* - W USA zostanie podany wskaźnik ISM dla przemysłu za maj (16.00)

WTOREK, 4 CZERWCA

- Odbędzie się konferencja poświęcona organizacji Globalnego Sympozjum Regulatorów GSR'13, dorocznego spotkania ministrów i szefów krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. (10.00)

- Konferencja mBanku poświęcona startowi nowego serwisu transakcyjnego oraz prezentacji nowego logo. (10.00)

* - W strefie euro zostanie podany wskaźnik PPI w kwietniu (11.00)

* - W USA zostanie podany bilans handlowy w kwietniu (14.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce w czerwcu przez IBD/TIPP (16.00)

ŚRODA, 5 CZERWCA

- Wiceminister skarbu Paweł Tamborski weźmie udział w IV edycji forum funduszy private equity. Panel inauguracyjny poświęcony będzie programowi "Inwestycje Polskie" i jego wpływowi na rynek finansowy. (8.30)

WTOREK-ŚRODA, 11-12 CZERWCA

- IV edycja Ogólnopolski Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni: "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii".

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

Graficzne pułapki CAPTCHA