Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 VI - 11 VII

27-06-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 VI - 11 VII

CZWARTEK, 27 CZERWCA

- W Ministerstwie Gospodarki odbędzie się Forum Biznesu, które będzie towarzyszyło Konferencji Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Programu "Konkurencyjność Eurazja". Forum biznesowe jest platformą dialogu i wymiany informacji w obszarze handlu i inwestycji. Celem Forum jest wypracowanie nowych form współpracy między Polską a krajami regionu Eurazji tj. Azji Środkowej: Afganistan, Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan oraz państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Na forum obecny będzie Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki. (8.30)

- Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Adam Maciejewski, będzie obecny na konferencji GPW: "Polska wobec strategii UE przetwarzania w chmurze". (9.00)

* - Centrum im. Adama Smitha organizuje konferencję prasową "Krytyczna ocena rządowego raportu o OFE i emeryturach". (10.00)

- Firma doradcza KPMG organizuje spotkanie prasowe połączone z prezentacją wyników badań raportu pt. "Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Doświadczenia polskie i międzynarodowe." w spotkaniu będzie uczestniczył również Jacek P. Męcina - wiceminister pracy.(10.30)

*- Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013 roku - to temat konferencji prasowej z udziałem Jerzego Plewy, Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. (10.30)

- NTT System zaprezentuje strategię na lata 2013-2015. (11.00)

- Fundacja "Świat Idei" zainauguruje "PROJECT SYNDICATE POLSKA", polską wersję międzynarodowego portalu wiedzy, analiz i opinii pozwalającego na wymianę myśli, poglądów oraz informacji z zakresu ekonomii, biznesu, polityki i ekologii. W spotkaniu uczestniczyć będzie m.in.: Mateusz Morawiecki - prezes Banku Zachodniego WBK SA, członek Rady Programowej Fundacji. (11.00)

* - Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE) odniesie się do rządowego przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego. (11.00)

- Spółka Bloober Team SA organizuje konferencję: "Gry video - nowe polskie złoto inwestycyjne".(13.30)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w czerwcu (8.45)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w czerwcu (9.55)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB w I kw. - wyliczenia końcowe (10.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, budownictwie, wśród konsumentów w czerwcu (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w maju (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 22 czerwca (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie podpisanych nowych umów na sprzedaż domów w maju (16.00)

PIĄTEK, 28 CZERWCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po I kwartale (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po I kwartale (14.00)

- Mercor zaprezentuje wyniki finansowe za rok obrotowy 2012/2013 (1.04.2012 - 31.03.2013). (10.00)

* - Radpol omówi realizację kluczowych założeń planu rozwoju Grupy. (10.00)

- Wyniki VIII edycji badań nad innowacyjnością zostaną przedstawione podczas konferencji "Możliwości i bariery rozwoju firm innowacyjnych". (11.00)

- Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki weźmie udział w konferencji prasowej w KPRM w ramach Konferencji Ministerialnej OECD programu Konkurencyjności "Eurazja". (13.00)

* - Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawi komentarz do rządowego przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego. (13.00)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w czerwcu przez GfK (1.01)

- W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w maju (1.30)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w maju (1.50)

- W Japonii zostanie podana sprzedaż detaliczna w maju (1.50)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w maju (8.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik NAPM-Milwaukee w czerwcu (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w czerwcu (15.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan - końcowe dane za czerwiec (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 1 LIPCA

- PKO Bank Polski poinformuje o szczegółach wprowadzanej oferty PKO Junior. (10.00)

- Grupa Azoty organizuje konferencję z okazji 5-lecia obecności spółki na GPW w Warszawie. W konferencji prasowej weźmie udział prezes zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski oraz minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński. (12.00)

- Na GPW odbędzie się uroczysta inauguracja VIII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. (18.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu w czerwcu przez statystyków (3.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu w czerwcu przez HSBC (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu w czerwcu - końcowe dane (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu w czerwcu - końcowe dane (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu w czerwcu - końcowe dane (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla przemysłu w czerwcu (10.30)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w czerwcu (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w maju (11.00)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit - końcowe dane za czerwiec (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w czerwcu (16.00)

WTOREK, 2 LIPCA

* - W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI w maju (11.00)

* - W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w maju (16.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP na lipiec (16.00)

ŚRODA, 3 LIPCA

* - W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI poza przemysłem w czerwcu (3.00)

* - W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w czerwcu przez HSBC (3,45)

* - We Francji zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w czerwcu - wyliczenia końcowe (9.50)

* - W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w czerwcu - końcowe dane (9.55)

* - W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w czerwcu - końcowe wyliczenia (10.00)

* - W W.Brytanii zostanie podany PMI w usługach w czerwcu (10.30)

* - W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w maju (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

* - W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za czerwiec (13.30)

* - W USA zostanie podany raport z rynku pracy przez ADP za czerwiec (14.15)

* - W USA zostanie podany bilans handlowy w maju (14.30)

* - W USA zostanie podana liczba nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 29 czerwca (14.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach w czerwcu (16.00)

CZWARTEK, 11 LIPCA

* - Jos, Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, Viviane Reding, wiceprzewodnicząca KE, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa oraz Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego wezmą udział w debacie o kryzysie, przyszłości Europy i prawach obywateli. (14.30)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/